Architecten

De handboeken geven concrete handvatten om aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen te voldoen. Toch zijn er situaties denkbaar, waarin met een alternatieve oplossing een gelijkwaardig resultaat moet worden behaald om aan de eisen te kunnen voldoen. Deze alternatieve maatregelen kunnen worden voorgelegd aan de Commissie van Compenserende Maatregelen. Deze commissie beoordeelt het verzoek en verklaart een situatie gelijkwaardig waar mogelijk, zodat er toch gecertificeerd kan worden. Voor het behandelen van een verzoek wordt een een vast tarief van €145,- (excl. btw) gehanteerd. Stuur een e-mail aan de ‘Commissie voor Compenserende Maatregelen’.
Als het nieuwbouwproject zonder Politiekeurmerk wordt opgeleverd, dan kun je het PKVW-certificaat zelf aanvragen bij een van bovenstaande inspectie-instellingen. Een PKVW-bedrijf kun je alleen inschakelen voor certificering van woningen ouder dan twee jaar.
Als een bouwproject gefaseerd wordt opgeleverd, kan het jaren duren voordat je het PKVW-certificaat ontvangt. Het is niet nodig daarop te wachten. Een inspectie-instelling inspecteert de opgeleverde woning, achterpaden en verlichting in de openbare ruimte. Als aan alle eisen is voldaan, krijg je het PKVW-certificaat.
Een nieuwbouwwoning is een woning die korter dan twee jaar geleden is opgeleverd.
  • Bouwen op een vrije kavel?
Heb je plannen om een woning te bouwen op een vrije kavel en wil je dat je woning voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen? Dan is het heel belangrijk om dat al in het begin met de architect te bespreken. De architect kan de PKVW-eisen intekenen in de bouwplannen op basis van de eisen in het Handboek PKVW-nieuwbouw. Komt hij er niet uit? Dan is het  mogelijk een PKVW-adviseur te raadplegen. Er zijn ook PKVW-bedrijven die de vrije kavel of twee-onder 1 kap-nieuwbouwwoning mogen certificeren. Vraag het CCV welke bedrijven dat zijn: pkvw@hetccv.nl. PKVW-certificering Als de woning klaar is, verzorgt een inspectie-instelling de eindinspectie. Na goedkeuring van het opgeleverde werk geeft de inspectie-instelling het PKVW-certificaat af. Als er een PKVW-adviseur betrokken is bij de bouw, dan regelt deze de certificering. Inspectie-instelling: Kiwa/R2B inspecties BV  Telefoon: 0418 – 57 21 00 Website: www.r2b.nl    
Het bouwbesluit bevat de minimale eisen waar een bouwwerk volgens de wet aan moet voldoen, óók wat betreft inbraakpreventie en brandveiligheid. Het PKVW is een keurmerk en veel uitgebreider dan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is verplicht en het keurmerk is een keuze. Kenmerkend voor het Politiekeurmerk is dat het sneller kan inspelen op landelijke ontwikkelingen dan het Bouwbesluit.
De inspectie-instelling beoordeelt of een nieuwbouwproject voldoet aan de eisen voor het keurmerk. Dit is: R2B inspecties