Bewoners

Een PKVW-certificaat Beveiligde Woning is 10 jaar geldig. Dit geldt vanaf de datum van afgifte. Als jouw certificaat na 10 jaar is verlopen, kun je het opnieuw aanvragen. Jouw woning moet dan opnieuw bekeken worden door een PKVW-expert. In tien jaar tijd verandert er veel bij het ontwikkelen van hang-en-sluitwerk, maar ook in de inbraakmethodes van inbrekers. Een PKVW-expert plaatst bij afgifte van het certificaat twee stickers op het raam. 
Een disselslot staat niet in onze productenlijst. KIWA certificeert producten in het kader van voertuigbeveiliging. Op deze pagina kun je zien of het disselslot door hen gecertificeerd is.    
Op pagina 33 in de productenlijst tref je alle sleutelkluisjes aan die getest en gecertificeerd zijn. In rood staan de nieuwe aanvullingen weergegeven. Wij adviseren om ook de aanvullende informatie te lezen op: https://www.politiekeurmerk.nl/portfolio/veilige-toegang-tot-zorgwoningen-voor-bewoners/  
Als het nieuwbouwproject zonder Politiekeurmerk wordt opgeleverd, dan kun je het PKVW-certificaat zelf aanvragen bij een van bovenstaande inspectie-instellingen. Een PKVW-bedrijf kun je alleen inschakelen voor certificering van woningen ouder dan twee jaar.
Als een bouwproject gefaseerd wordt opgeleverd, kan het jaren duren voordat je het PKVW-certificaat ontvangt. Het is niet nodig daarop te wachten. Een inspectie-instelling inspecteert de opgeleverde woning, achterpaden en verlichting in de openbare ruimte. Als aan alle eisen is voldaan, krijg je het PKVW-certificaat.
Een nieuwbouwwoning is een woning die korter dan twee jaar geleden is opgeleverd.
  • Bouwen op een vrije kavel?
Heb je plannen om een woning te bouwen op een vrije kavel en wil je dat je woning voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen? Dan is het heel belangrijk om dat al in het begin met de architect te bespreken. De architect kan de PKVW-eisen intekenen in de bouwplannen op basis van de eisen in het Handboek PKVW-nieuwbouw. Komt hij er niet uit? Dan is het  mogelijk een PKVW-adviseur te raadplegen. Er zijn ook PKVW-bedrijven die de vrije kavel of twee-onder 1 kap-nieuwbouwwoning mogen certificeren. Vraag het CCV welke bedrijven dat zijn: pkvw@hetccv.nl. PKVW-certificering Als de woning klaar is, verzorgt een inspectie-instelling de eindinspectie. Na goedkeuring van het opgeleverde werk geeft de inspectie-instelling het PKVW-certificaat af. Als er een PKVW-adviseur betrokken is bij de bouw, dan regelt deze de certificering. Inspectie-instelling: Kiwa/R2B inspecties BV  Telefoon: 0418 – 57 21 00 Website: www.r2b.nl    

Het PKVW-certificaat Beveiligde Woning is 10 jaar geldig. Dit geldt vanaf de datum van afgifte. Als jouw certificaat na 10 jaar is verlopen, kun je het opnieuw aanvragen. Jouw woning moet dan opnieuw bekeken worden door een PKVW-expert. In tien jaar tijd verandert er veel bij het ontwikkelen van hang-en-sluitwerk, maar ook in de inbraakmethodes van inbrekers. Een PKVW-expert plaatst bij afgifte van het certificaat twee stickers op het raam. 

Het bouwbesluit bevat de minimale eisen waar een bouwwerk volgens de wet aan moet voldoen, óók wat betreft inbraakpreventie en brandveiligheid. Het PKVW is een keurmerk en veel uitgebreider dan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is verplicht en het keurmerk is een keuze. Kenmerkend voor het Politiekeurmerk is dat het sneller kan inspelen op landelijke ontwikkelingen dan het Bouwbesluit.
Zit er op jouw woning een PKVW-certificaat, maar weet je niet waar die is? Geen probleem, je kunt een nieuwe aanvragen via dit formulier.
Het PKVW-certificaat is niet zomaar te koop. De woning moet eerst voldoen aan de actuele PKVW-eisen. Een PKVW-bedrijf zorgt ervoor dat de woning aan de eisen voldoet en het certificaat verdient. Wat de kosten zijn om aan de eisen te voldoen is afhankelijk van de mate waarin je woning nu al beveiligd is. Het PKVW-bedrijf kan je daar alles over vertellen. Stel: de woning is reeds goed beveiligd en heeft niets nodig. In dat geval brengt de PKVW-expert enkel inspectiekosten in rekening. De prijzen voor deze dienst verschillen per PKVW-bedrijf. Aan de uiteindelijke oplevering van de verklaring of het volledige certificaat zijn geen extra kosten verbonden.