Gemeenten

Ja, dat is zeker mogelijk. Stuur hiervoor ons een mail en geef aan om welke middelen het gaat. Je krijg deze dan per mail toegestuurd.
Op pagina 33 in de productenlijst tref je alle sleutelkluisjes aan die getest en gecertificeerd zijn. In rood staan de nieuwe aanvullingen weergegeven. Wij adviseren om ook de aanvullende informatie te lezen op: https://www.politiekeurmerk.nl/portfolio/veilige-toegang-tot-zorgwoningen-voor-bewoners/  

Het PKVW-certificaat Beveiligde Woning is 10 jaar geldig. Dit geldt vanaf de datum van afgifte. Als jouw certificaat na 10 jaar is verlopen, kun je het opnieuw aanvragen. Jouw woning moet dan opnieuw bekeken worden door een PKVW-expert. In tien jaar tijd verandert er veel bij het ontwikkelen van hang-en-sluitwerk, maar ook in de inbraakmethodes van inbrekers. Een PKVW-expert plaatst bij afgifte van het certificaat twee stickers op het raam. 

Het bouwbesluit bevat de minimale eisen waar een bouwwerk volgens de wet aan moet voldoen, óók wat betreft inbraakpreventie en brandveiligheid. Het PKVW is een keurmerk en veel uitgebreider dan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is verplicht en het keurmerk is een keuze. Kenmerkend voor het Politiekeurmerk is dat het sneller kan inspelen op landelijke ontwikkelingen dan het Bouwbesluit.
Het PKVW-certificaat is niet zomaar te koop. De woning moet eerst voldoen aan de actuele PKVW-eisen. Een PKVW-bedrijf zorgt ervoor dat de woning aan de eisen voldoet en het certificaat verdient. Wat de kosten zijn om aan de eisen te voldoen is afhankelijk van de mate waarin je woning nu al beveiligd is. Het PKVW-bedrijf kan je daar alles over vertellen. Stel: de woning is reeds goed beveiligd en heeft niets nodig. In dat geval brengt de PKVW-expert enkel inspectiekosten in rekening. De prijzen voor deze dienst verschillen per PKVW-bedrijf. Aan de uiteindelijke oplevering van de verklaring of het volledige certificaat zijn geen extra kosten verbonden.