PKVW-bedrijven

Een disselslot staat niet in onze productenlijst. KIWA certificeert producten in het kader van voertuigbeveiliging. Op deze pagina kun je zien of het disselslot door hen gecertificeerd is.    
Op pagina 33 in de productenlijst tref je alle sleutelkluisjes aan die getest en gecertificeerd zijn. In rood staan de nieuwe aanvullingen weergegeven. Wij adviseren om ook de aanvullende informatie te lezen op: https://www.politiekeurmerk.nl/portfolio/veilige-toegang-tot-zorgwoningen-voor-bewoners/  
  • Informatie-uitwisseling en service.
  • Coaching en begeleiding.
  • Ondersteuning bij marketingactiviteiten, communicatie, social media en offertes.
  • Jaarlijkse bijeenkomsten door het land, workshops.
  • Bezoeken aan gemeenten, woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaars (VvE’s), politie et cetera.
  • Technische helpdesk.
  • Korte lijnen bij nieuwe producten en ontwikkelingen.
  • Samenwerken tussen PKVW-bedrijven stimuleren bij grote klussen.
  • Hulp bij het opstellen en efficiënter maken van offertes, want waar het voor de klant om draait is een goede en goedkope offerte.
In plaats van een schema, werken PKVW-bedrijven sinds januari 2018 volgens een 'regeling'. Om PKVW-bedrijf te kunnen zijn, moet je voldoen aan deze regeling. De regeling waarborgt de kwaliteit van de beveiligingswerkzaamheden aan de hand van objectieve en transparante criteria. De regeling kent onderdelen die gericht zijn op het gehele proces zoals de offerte, het klantcontact, een professionele bedrijfsvoering en contact met (potentiële) klanten. De regeling is te vinden onder 'downloads'.

CB&V zorgt voor meer coaching en begeleiding en zoekt hierbij aansluiting en samenwerking met woningcorporaties en gemeenten. Dit biedt PKVW-bedrijven interessante nieuwe kansen. PKVW-bedrijven mogen van CB&V namelijk verwachten dat zij het PKVW en de inzet van PKVW-bedrijven en/of PKVW-adviseurs/-inspecteurs onder de aandacht brengt bij woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en projectontwikkelaars.

PKVW-bedrijven die ambitie hebben om nieuwbouw en/of grootschalige renovatie te begeleiden, krijgen de kans om hun werkterrein te vergroten wanneer zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. Deze ambitie kunnen ze bij CB&V kenbaar maken.

De regeling PKVW voor bedrijven 'regeling', omschrijft waar bedrijven aan moeten voldoen om erkend PKVW te zijn. Deze regeling waarborgt de kwaliteit van de beveiligingswerkzaamheden aan de hand van objectieve en transparante criteria. Bedrijf die erkend PKVW-bedrijf willen worden kunnen informatie vinden bij ci Kiwa FSS.