PKVW-bouwplanadviseurs

De handboeken geven concrete handvatten om aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen te voldoen. Toch zijn er situaties denkbaar, waarin met een alternatieve oplossing een gelijkwaardig resultaat moet worden behaald om aan de eisen te kunnen voldoen. Deze alternatieve maatregelen kunnen worden voorgelegd aan de Commissie van Compenserende Maatregelen. Deze commissie beoordeelt het verzoek en verklaart een situatie gelijkwaardig waar mogelijk, zodat er toch gecertificeerd kan worden. Voor het behandelen van een verzoek wordt een een vast tarief van €145,- (excl. btw) gehanteerd. Stuur een e-mail aan de ‘Commissie voor Compenserende Maatregelen’.
Om vermeld te kunnen worden moet je voldoen aan een aantal eisen. Als je daaraan voldoet, kun je een overeenkomst aangaan met het CCV waar o.a. deskundigheidsbevordering is opgenomen. Stuur ons dan een e-mail, dan ontvang je een voorbeeld overeenkomst.
Natuurlijk kun je de overeenkomst inzien. Stuur een e-mail.
De regeling PKVW voor bedrijven 'regeling', omschrijft waar bedrijven aan moeten voldoen om erkend PKVW te zijn. Deze regeling waarborgt de kwaliteit van de beveiligingswerkzaamheden aan de hand van objectieve en transparante criteria. Bedrijf die erkend PKVW-bedrijf willen worden kunnen informatie vinden bij ci Kiwa FSS.