Het Politiekeurmerklogo gebruiken


De leden van branchevereniging VHS

De leden van de branchevereniging VHS gebruiken het collectief PKVW-logo. Zij hebben een collectieve gebruikersovereenkomst afgesloten.

Geen lid van VHS en wel het collectief PKVW-logo gebruiken?

Natuurlijk kan elke leverancier van gecertificeerde producten het collectief PKVW-logo gebruiken. Vraag via onze helpdesk de gebruikersovereenkomst aan en stuur de kwaliteitsverklaring van de geattesteerde product(en) mee. Na ondertekening van de gebruikersovereenkomst krijgt u het logo toegestuurd.

De kosten bedragen op jaarbasis

1 productcertificaten en plaatsing op productenlijst = €249,- excl
2 /3 productcertificaten en plaatsing op productenlijst = € 495,- excl
3 of meer productcertificaten en plaatsing op productenlijst= € 995,- excl