Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) logoHet PKVW-erkenningslogo

Het PKVW-erkenningslogo mag alleen gebruikt worden door een erkend PKVW-bedrijf. Een erkend PKVW-bedrijf is een bedrijf dat voldoet aan bepaalde voorwaarden om de kwaliteit van het keurmerk te waarborgen.


Het collectief PKVW-logo

Het collectief PKVW-logo wordt gebruikt voor producten en diensten die een bijdrage leveren aan het realiseren van een veilige omgeving en een veilige woning op basis van de eisen van het PKVW. Het logo geeft vertrouwen dat het product of dienst voldoet aan deze eisen.

Het logo mag gebruikt worden als hiervoor een overeenkomst is afgesloten met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Overeenkomst voor gebruik van het collectief PKVW-logo

Ben je leverancier van meeneembeperkende, inbraakvertragende, slagvaste producten of leverancier van complete inbraakwerende gevelelementen? Dan kun je het product laten certificeren volgens de kwaliteitseisen van het PKVW en het Collectief PKVW-logo gebruiken.

Afhankelijk van het product moet dan een KOMO-attest of een kwaliteitsverklaring op basis van een bepaalde beoordelingsrichtlijn overlegd worden. Bijvoorbeeld de KE-571 voor slagvaste armaturen. De certificering wordt uitgevoerd door SKG-IKOB.

Na ondertekening van de gebruikersovereenkomst en overleggen van de bijbehorende kwaliteitsverklaring of attest mag het PKVW-logo gebruikt worden. Neem contact op om een gebruikersovereenkomst aan te vragen via pkvw@hetccv.nl.

De kosten per jaar voor een gebruikersovereenkomst

  • 1 productcertificaat en plaatsing op productenlijst = €249 (excl. btw)
  • 2 /3 productcertificaten en plaatsing op productenlijst = €495 (excl. btw)
  • meer dan 3 productcertificaten en plaatsing op productenlijst = €995 (excl. btw)

Factsheet gebruik van het PKVW-logo

In de factsheet logogebruik lees je de technische specificaties van het logo. Hierin staan onder andere de kleuren van het certificeringslogo volgens de PKVW-huisstijl en hoe het logo geplaatst moet worden.

De volledige voorwaarden voor gebruik van het logo, lees je in het logoreglement.

De leden van branchevereniging VHS en Vertaz

De leden van de branchevereniging VHS en Vertaz gebruiken het collectief PKVW-logo. Zij hebben een collectieve gebruikersovereenkomst afgesloten.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV)

Het CCV is eigenaar en heeft auteursrecht over het PKVW-logo. Het CCV en de door hen aangestelde uitvoeringsorganisatie Kiwa houden toezicht en controle op het gebruik van het logo. Bij misbruik van het logo zijn het CCV en Kiwa bevoegd om op te treden. Eventuele maatregelen en sancties zijn te lezen in het logoreglement.