Nieuwbouw met Politiekeurmerk Veilig Wonen in Veenendaal

Gefaseerde oplevering

In het deelplan Buurtstede met een capaciteit van circa 1.200 woningen is in 2009 gestart met de bouw. Dit deelplan bestaat uit vier buurtschappen met elk hun eigen identiteit.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

In Buurtstede toetste Enkelaar tot nu toe 37 projecten aan de eisen van het Politiekeurmerk. Circa vijf weken voor oplevering van een project wordt een zogenaamde voorschouw gehouden. Daarna geeft OVO aan KIWA / R2B opdracht tot inspectie en certificering. Binnen afzienbare tijd vindt de laatste inspectie plaats.

Een certificaat voor de hele wijk

Wat tot op heden is gebouwd, is gecertificeerd. De openbare verlichting en het parkeren voldoen aan de eisen die het PKVW stelt. Zodra het laatste project is gerealiseerd, zal Buurtstede op wijkniveau worden gekeurd waarna het certificaat Veilige Wijk Nieuwbouw wordt verkregen. Inmiddels is het deelplan Veenderij volop in ontwikkeling. In Veenderij, dat dorps en waterrijk wordt ingericht, komen circa 1.000 woningen. De stedenbouwkundige opzet met veelal eilanden is getoetst en de eerste woningen zijn inmiddels al door KIWA / R2B geïnspecteerd en gecertificeerd.

Samenwerking OVO, projectontwikkelaar, bouwer en PKVW-adviseur

Enkelaar is vanaf het begin als adviseur betrokken bij Veenendaal-oost. De samenwerking met OVO verloopt perfect. “Ik heb regelmatig contact en krijg alle bouwplannen digitaal aangeleverd en ook als er nieuwe stedenbouwkundige plannen zijn, krijg ik de gelegenheid hierover vanuit het PKVW-perspectief advies uit te brengen.  Ook de contacten met de projectontwikkelaars en de bouwers verlopen naar wens. Ik ga regelmatig op de bouwplaats de vorderingen bekijken en maak zelf afspraken met de (uitvoerder van) aannemer over de voortgang waar het gaat om het PKVW, de voorschouw en de inspectie”, aldus Enkelaar.

De kans op woninginbraak in deze wijk neemt af

De kans op woninginbraken neemt bij een goed gebruik van hang-en-sluitwerk af. Het inbraakrisico is kleiner in een wijk die voldoet aan het Keurmerk. “Diverse malen heb ik zelf onderzoek  gedaan naar de relatie veiligheidsbeleving en het PKVW. Bewoners in een PKVW-wijk voelen zich veiliger ten opzichte van bewoners in wijken zonder keurmerk. Naast gecertificeerd hang-en-sluitwerk, zicht op wie er voor de deur staat, zijn de straten en de achterpaden goed verlicht”, motiveert Enkelaar.

Dit project is begeleid door deze PKVW-bouwplanadviseur