PKVW voor gemeenten

Bouwen en renoveren volgens het Politiekeurmerk

 

Gemeenten spelen een cruciale rol bij het succes van het Politiekeurmerk. Bijvoorbeeld door bij nieuwbouw en renovatie afspraken te maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties om PKVW zo vroeg mogelijk in de (ver)bouwplannen op te nemen. Zo bereik je eenvoudig en tegen relatief lage kosten een enorme verbetering van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van bewoners.

Ook spelen gemeenten een belangrijke rol bij het vergroten van de inbraakpreventie en bewustwording van bewoners. Bijvoorbeeld door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Hiervoor hebben we een handig stappenplan. Daarnaast geven wij graag advies over de inzet van effectieve communicatiemiddelen. Laat je ook inspireren door de voorbeelden van andere gemeenten die subsidieregelingen aan hun bewoners aanbieden.

Schakel een PKVW-bouwplanadviseur in

Wordt binnen jouw gemeente nieuw gebouwd? Neem dan meteen het Politiekeurmerk Veilig Wonen mee in de bouwplannen. Onze PKVW-bouwplanadviseurs vertellen graag meer over de PKVW-eisen en de uitvoering ervan in de praktijk.

Gratis informatie- en campagnemateriaal

Om veilig wonen te stimuleren, kun je als gemeente je inwoners wijzen op de voordelen van het Politiekeurmerk. Bijvoorbeeld in wijken waar veel inbraken plaatsvinden of waar bewoners zelf preventie-initiatieven ontplooien. Hiervoor zijn diverse communicatiemiddelen en promotiemiddelen en kant-en-klare campagnes kosteloos beschikbaar. Ook is er een handig stappenplan voor het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.

Wintercampagne (Donkere Dagen Offensief)

Dit Donkere Dagen Offensief  is bedoeld om inwoners erop te wijzen juist in deze periode extra maatregelen te nemen tegen woninginbraak. Inbrekers slaan graag toe in de donkere wintermaanden.

Zomercampagne

De zomercampagne laat zien wat je tijdens de vakantie of een dagje uit zelf kunt doen om woninginbraak te voorkomen.

Downloaden of bestellen?

Je kunt alle materialen gratis downloaden of tegen kostprijs bestellen bij pkvw@hetccv.nl. Wij kunnen het campagnemateriaal zelfs op maat maken voor jouw gemeente.

Voordelen voor de gemeente

  • Geslaagde inbraken nemen tot 80% af ten opzichte van niet PKVW-gecertificeerde woningen.
  • In buurten die voldoen aan de PKVW-richtlijnen nemen overlast en vandalisme af.
  • Door het beheerplan als onderdeel van het PKVW voor de wijk zijn bewoners meer betrokken. Dat helpt om de wijk schoon, heel en veilig te houden.
  • Bewoners van PKVW-wijken waarderen hun gemeente positiever dan bewoners in andere wijken.
  • De gemeente kan met het PKVW aantonen wat zij concreet aan veilig wonen doet.
  • Een PKVW-eindinspectie maakt dat er ook daadwerkelijk controle plaatsvindt op de toepassing van de eisen van het Bouwbesluit voor inbraakwerendheid en rookmelders.

Veiligheidsdag, informatiebijeenkomst of gesprek?

Het CCV helpt graag! Vertel ons waar binnen jouw gemeente behoefte aan is bij het voorkomen van woninginbraken. Wij denken dan met veel plezier met je mee. Een greep uit de mogelijkheden:

  • Presentatie op maat voor bewoners of woningcorporaties
  • Ondersteuning bij veiligheidsdagen en voorlichtingsbijeenkomsten
  • Trainingen voor gemeentemedewerkers
  • Handleiding Veilige Omgeving voor het creëren van een veilige en leefbare wijk.

Stuur voor meer informatie een mail naar pkvw@hetccv.nl.

Video per gemeente

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in samenwerking met 10 gemeenten videomateriaal ontwikkeld met als doel om woninginbraken te voorkomen. De filmpjes kun je delen in jouw gemeente.

Almere

Amstelveen

Amsterdam

Den Haag

Haarlem

Haarlemmermeer

Leeuwarden

Rotterdam

Tilburg

Utrecht

Politiekeurmerk