PKVW voor gemeenten


Voordelen voor de gemeente

  • In buurten met het keurmerk neemt overlast en vandalisme af.
  • Met het PKVW kan de gemeente aantonen wat men concreet aan veilig wonen doet.
  • Het keurmerk bevordert de veiligheidsbeleving in de woonomgeving. Dat komt de sfeer en het imago van de wijk ten goede.
  • Geslaagde inbraken nemen tot 90 procent af t.o.v. woningen zonder PKVW.
  • Een beheerplan maakt onderdeel uit van het Politiekeurmerk. Bewoners worden hierbij betrokken zodat de wijk ook in de toekomst schoon, heel en veilig blijft.
  • Een eindinspectie maakt dat er ook daadwerkelijk controle plaatsvindt op de toepassing van de eisen van het Bouwbesluit voor inbraakwerendheid en rookmelders.

Veiligheidsdag, informatiebijeenkomst of gesprek?

Is er binnenkort een veiligheidsdag in jouw gemeente, of een voorlichtingsbijeenkomst voor woningcorporaties of bewoners over het voorkomen van woninginbraken? Dan kan het CCV daarbij helpen. Meer informatie is opvraagbaar bij het HIC-secretariaat.

Gratis informatie- en campagnemateriaal

Samen met de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid biedt het CCV verschillende campagnematerialen aan voor gemeenten. Deze campagnematerialen zijn gericht op het bereiken van bewoners in wijken waar veel inbraken plaatsvinden of waar bewoners, in samenwerking met gemeente of wijkagent, zelf initiatieven ontplooien. Als gemeente maak je bewoners bewuster van hun eigen rol bij het voorkomen van inbraken. Daarbij versterkt de sociale verbinding in de buurt en werk je samen aan een veiligere gemeente.

De wintercampagne focust op de donkere wintermaanden, wanneer de meeste inbraken plaatsvinden. In die periode zien inbrekers vaak eenvoudig waar de bewoners niet thuis zijn, want daar is het meestal donker. Ook wordt een inbreker minder snel gezien. Het is goed om in deze periode extra maatregelen te nemen tegen woninginbraken. Deze extra inzet wordt ook wel het ‘donkere dagen offensief’ genoemd.

De zomercampagne is gericht op de zomermaanden waarin bewoners op vakantie gaan – of een dagje weg – en daarbij hun woning niet altijd voldoende afsluiten of beveiligen. Met deze campagne kun je als gemeente het gedrag van bewoners beïnvloeden om een woninginbraak te voorkomen. Het materiaal is gratis te downloaden of tegen kostprijs te bestellen in de CCV-webshop. Wij kunnen het campagnemateriaal zelfs op maat maken voor gemeenten. Interesse? Neem contact op met een CCV-adviseur.

Video per gemeente

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in samenwerking met 10 gemeenten videomateriaal ontwikkeld met als doel om woninginbraken te voorkomen. De filmpjes kun je delen in jouw gemeente.

Almere

Amstelveen

Amsterdam

Den Haag

Haarlem

Haarlemmermeer

Leeuwarden

Rotterdam

Tilburg

Utrecht

Harm Alarm

Politiekeurmerk

Kunnen wij helpen?

Wil je als gemeente het Politiekeurmerk Veilig Wonen inzetten? Neem dan contact op met een adviseur van het CCV.

Direct in contact komen met een PKVW-bouwplanadviseur

Wil je binnen de gemeente het Politiekeurmerk Veilig Wonen inzetten om woninginbraak aan te pakken? Wordt er binnen de gemeente nieuw gebouwd en wil je dat daar het Politiekeurmerk Veilig Wonen als instrument tegen woninginbraken in geïntegreerd wordt? Neem dan contact op met één van onze PKVW-bouwplanadviseurs.