PKVW voor gemeenten

Bouwen en renoveren volgens het Politiekeurmerk

Gemeenten spelen een cruciale rol bij het succes van het Politiekeurmerk. Door bijvoorbeeld bij nieuwbouw en renovatie afspraken te maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties om PKVW zo vroeg mogelijk in de (ver)bouwplannen op te nemen. Zo bereik je eenvoudig en tegen relatief lage kosten een enorme verbetering van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van bewoners.

Gratis informatie- en campagnemateriaal

De gemeente stimuleert veilig wonen door inwoners te wijzen op de voordelen van het Politiekeurmerk. Bijvoorbeeld in wijken waar veel inbraken plaatsvinden of waar bewoners,  in samenwerking met gemeente of wijkagent, zelf preventie-initiatieven ontplooien. Het CCV heeft daarvoor communicatie- en promotiemiddelen en kant-en-klare campagnes kosteloos beschikbaar. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Zomercampagne

In de zomer slaan inbrekers graag hun slag omdat bewoners vaak lange tijd van huis zijn. Of tijdens een dagje weg hun woning niet voldoende afsluiten. De zomercampagne laat zien wat je tijdens de vakantie zelf kunt doen om woninginbraak te voorkomen.

Wintercampagne

Inbrekers slaan graag toe in de donkere wintermaanden. Zij zien aan een donker huis eenvoudig dat bewoners niet thuis zijn. Ook worden inbrekers in donkere straten en stegen zelf minder snel gezien. Tijdens de feestdagen in december is elk jaar een piek in het aantal inbraken te zien. De wintercampagne is bedoeld om inwoners erop te wijzen juist in deze periode extra maatregelen te nemen tegen woninginbraak.

Downloaden of bestellen?

Het materiaal is gratis te downloaden of tegen kostprijs te bestellen in de CCV-webshop. Wij kunnen het campagnemateriaal zelfs op maat maken voor jouw gemeente.
Interesse? Neem contact op met een CCV-adviseur.

Voordelen voor de gemeente

  • Geslaagde inbraken nemen tot 90 procent af ten opzichte van niet PKVW-gecertificeerde woningen.
  • In buurten die voldoen aan de PKVW-richtlijnen nemen overlast en vandalisme af.
  • Door het beheerplan als onderdeel van het PKVW voor de wijk zijn bewoners meer betrokken. Dat helpt om de wijk schoon, heel en veilig te houden.
  • Bewoners van PKVW-wijken waarderen hun gemeente positiever dan bewoners in andere wijken.
  • De gemeente kan met het PKVW aantonen wat zij concreet aan veilig wonen doet.
  • Een PKVW-eindinspectie maakt dat er ook daadwerkelijk controle plaatsvindt op de toepassing van de eisen van het Bouwbesluit voor inbraakwerendheid en rookmelders.

Veiligheidsdag, informatiebijeenkomst of gesprek?

Is er binnenkort een veiligheidsdag in jouw gemeente? Of een voorlichtingsbijeenkomst voor woningcorporaties of bewoners over het voorkomen van woninginbraken? Het CCV helpt graag! Neem voor meer informatie contact op met het HIC-secretariaat.

Video per gemeente

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in samenwerking met 10 gemeenten videomateriaal ontwikkeld met als doel om woninginbraken te voorkomen. De filmpjes kun je delen in jouw gemeente.

Almere

Amstelveen

Amsterdam

Den Haag

Haarlem

Haarlemmermeer

Leeuwarden

Rotterdam

Tilburg

Utrecht

Harm Alarm

Politiekeurmerk

Kunnen wij helpen?

Meer weten over wat het Politiekeurmerk kan betekenen voor jouw gemeente? Graag horen we waar binnen jouw gemeente behoefte aan is. Dan zorgen wij voor een informatiebijeenkomst op maat.

Een greep uit de mogelijkheden:

  • Presentatie op maat
  • Ondersteuning bij veiligheidsdagen en voorlichtingsbijeenkomsten
  • Trainingen voor gemeentemedewerkers

Neem voor meer informatie contact op met een adviseur van het CCV. Wij vertellen je graag meer!

Direct in contact komen met een PKVW-bouwplanadviseur

Wordt er binnen de gemeente nieuw gebouwd? Neem dan meteen het Politiekeurmerk Veilig Wonen mee in de bouwplannen. Onze PKVW-bouwplanadviseurs vertellen graag meer over de PKVW-eisen en de uitvoering ervan in de praktijk.