Integraal veiligheidsbeleid


Het integraal veiligheidsbeleid

Steeds meer gemeenten stellen een integraal veiligheidsplan op waarin fysieke, externe en sociale veiligheid samenkomen. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zou hierin niet mogen ontbreken. Veel gemeenten hebben bijvoorbeeld in hun integrale veiligheidsbeleid vastgelegd dat er alleen gebouwd mag worden volgens de eisen van het PKVW. Het behalen van het keurmerk wordt dan opgenomen in het Programma van Eisen voor nieuwbouwwoningen. Lees in de rubriek ‘In de praktijk’ hoe gemeente Utrecht hiermee omgaat.

De woonvisie en prestatieafspraken

Om het aantal woninginbraken terug te dringen, kan de gemeente afspraken maken met de woningcorporaties over de kwaliteit van de woningbeveiliging. Bijvoorbeeld door in de gemeentelijke woonvisie (of het volkshuisvestingsbeleid) het Politiekeurmerk Veilig Wonen als norm voor woonbeveiliging vast te stellen. Vervolgens kan in de prestatieafspraken worden vastgelegd op welke wijze de corporaties daarop dienen te presteren. Bijvoorbeeld door de realisatie van een bepaald aantal (of percentage) PKVW-gecertificeerde woningen binnen de woningvoorraad van de corporatie(s). Bekijk de voorbeelden van gemeenten die het PKVW hebben opgenomen in hun woonvisie en prestatieafspraken in de rubriek ‘In de praktijk’.

De uitgiftevoorwaarden voor bouwgrond

De gemeente kan in de algemene uitgiftevoorwaarden voor bouwgrond een bepaling over het Politiekeurmerk Veilig Wonen opnemen, waarin staat, dat voor nieuwbouwprojecten het keurmerk gehanteerd dient te worden. Bij het uitgeven van grond bij grootschalige bouw voor vrije bouwkavels kan het keurmerk in de civielrechtelijke overeenkomst worden opgenomen. De ‘bouwer’ (veelal een projectontwikkelaar) wordt verantwoordelijk voor de PKVW-uitvoering op kavel-, gebouw- en woningniveau. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de inrichting van de openbare ruimte. Zo wordt er gewerkt aan sociale veiligheid op álle planniveaus.

Bekijk hier voorbeelden van gemeenten die de algemene uitgiftevoorwaarden voor bouwgrond en bepaling over het PKVW hebben opgenomen.

De gemeentelijke subsidieregeling

Een effectieve manier om woningeigenaren te stimuleren om het Politiekeurmerk Veilig Wonen te gebruiken, is de introductie van een subsidieregeling. Diverse gemeenten hebben al een regeling waarbij inwoners een deel van de kosten vergoed krijgen, als ze hun woning laten beveiligen volgens de eisen van het PKVW.

Subsidie op inbraakwerende materialen, de hele woning of een onderdeel

Sinds dit jaar is het ook mogelijk om de beveiliging van een bepaald deel van de woning op PKVW-niveau te brengen. Hiervoor zijn de zogenoemde verklaringen geïntroduceerd. Door deze verklaringen kan de certificering in verschillende stappen worden uitgevoerd. Als alle elementen van de woning aan de beveiligingseisen voldoen, komt de woning in aanmerking voor het PKVW-certificaat Beveiligde Woning.

Door de invoering van de verklaringen is het voor gemeenten dus ook mogelijk om subsidie te verstrekken voor de beveiliging van een bepaald onderdeel van de woning. Daarnaast zijn er gemeenten die een regeling hanteren waarbij inwoners een financiële tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf van inbraakwerende materialen die zijn goedgekeurd volgens de eisen van het PKVW.

Bekijk een paar voorbeelden van gemeenten die de beleidsregel ‘subsidieverstrekking PKVW’ hanteren.

Communicatie over inbraakpreventie

De gemeente kan inwoners via diverse communicatie-uitingen wijzen op de voordelen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Bijvoorbeeld door op de gemeentewebsite te verwijzen naar het PKVW, door het plaatsen van berichten in het lokale huis-aan-huisblad, of door in een besmettingsbrief (brief die rondgestuurd wordt na een woninginbraak aan omwonenden) te verwijzen naar politiekerumerk.nl. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid stelt veel communicatiemiddelen beschikbaar, heeft voorbeelden uit de praktijk en geeft handig tips.

Kunnen wij je helpen?

Van plan om als gemeente het Politiekeurmerk Veilig Wonen in te zetten om woninginbraak aan te pakken? De CCV-adviseurs verzorgen maatwerkadvies, bijvoorbeeld over een integraal veiligheidsplan of de opzet van een subsidieregeling. De adviseurs denken graag mee over de invulling en randvoorwaarden of regelen een kennismaking met de PKVW-bedrijven in jullie regio. Ook voor ondersteuning bij een lokale voorlichtingscampagne, workshopbegeleiding of advies over de opzet van een veiligheidscongres kun je bij het CCV terecht.