Politiekeurmerk Veilig Wonen voor architecten


Politiekeurmerk voor bestaande bouw en nieuwbouw

Er is een keurmerk voor bestaande bouw en een keurmerk voor nieuwbouw. Voor bestaande bouw zijn er drie certificatieniveaus: voor een individuele woning, voor een wooncomplex en voor de woonomgeving. Een woningcorporatie die renoveert, gebruikt dan het PKVW-handboek Bestaande Bouw als uitgangspunt.

Het PKVW-handboek Nieuwbouw stelt veiligheidseisen op zowel planologisch als op stedenbouwkundig niveau; aan de openbare ruimte, kavels, het complex en aan de woning zelf. Afhankelijk van het gewenste certificaat, dienen deze zaken op PKVW-niveau te zijn, voordat het certificaat wordt verstrekt. Het onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw is gemaakt omdat enkele maatregelen binnen de bestaande bouw moeilijker te realiseren zijn.

Zelf doen of uitbesteden?

Vaak is het jouw opdrachtgever die de vraag neerlegt of je bij het ontwerp rekening wilt houden met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Wordt er niet naar gevraagd? Noem het dan zelf in de beginfase. PKVW wordt namelijk lastig als het in een te laat stadium meegenomen moet worden in de ontwerpen. Bouwen onder Politiekeurmerk Veilig Wonen is altijd een meerwaarde. Maar begin er vroeg genoeg mee!

Hulpmiddelen om PKVW mee te nemen in de bouwplannen zijn de handboeken, beveiligingsrichtlijn en de productenlijst. Heb je zelf geen of weinig ervaring in het aanbrengen van PKVW-eisen in bouwplannen? Schakel dan een PKVW-bouwplanadviseur in. Hij/zij adviseert je graag hoe je PKVW kunt integreren.

Alternatieve oplossingen

De handboeken geven concrete handvatten om aan de eisen van het PKVW te voldoen. Toch zijn er situaties denkbaar, waarin met een alternatieve oplossing een gelijkwaardig resultaat moet worden behaald om aan de eisen te kunnen voldoen. Deze alternatieve maatregelen kunnen worden voorgelegd aan de Commissie van Compenserende Maatregelen. Deze commissie beoordeelt het verzoek en verklaart een situatie gelijkwaardig waar mogelijk, zodat er toch gecertificeerd kan worden. Voor het behandelen van een verzoek wordt een een vast tarief van €145,- (excl. btw) gehanteerd. Stuur een e-mail aan de ‘Commissie voor Compenserende Maatregelen’.

PKVW-certificaat na oplevering

Is het project gerealiseerd, dan wil je vast het PKVW-certificaat als bewijs dat een en ander correct is uitgevoerd en opgeleverd. Een inspectie-instelling verzorgt kort na oplevering van het project de PKVW-eindinspectie van het bouwproject. Niet iedere woning binnen het project wordt afzonderlijk geïnspecteerd. Dit gebeurt steekproefsgewijs. Van de inspectie wordt een rapport opgesteld waarin de eventuele omissies worden aangegeven. Het rapport vermeldt uiteraard ook of het PKVW-certificaat kan worden afgegeven. Er zijn 2 inspectie-instellingen die beoordelen of een nieuwbouwproject voldoet aan de eisen voor het keurmerk. Dat zijn R2B inspecties en Het Centrum voor Beveiliging en Veiligheid.

Kunnen wij helpen?

Wil je als architect het Politiekeurmerk Veilig Wonen inzetten om woninginbraak aan te pakken? Dan verwijzen we je graag door naar de PKVW-bouwplanadviseurs.

Contact met een adviseur van het CCV

Wil je als architect het Politiekeurmerk Veilig Wonen inzetten in één van je ontwerpen en ben je op zoek naar informatie? Neem dan contact op met een adviseur van het CCV.