Politiekeurmerk Veilig Wonen voor architecten

Zelf doen of uitbesteden?

Het PKVW gaat verder dan het bouwbesluit. Door in het beginstadium van je bouwontwerp rekening te houden met de eisen van het PKVW, verminder je de kans op woninginbraak. Als je het PKVW al vroeg in het bestek verwerkt,
wordt de woning daadwerkelijk veiliger. Ook voorkom je zo onnodige vertraging en kosten in het project. Op deze wijze draag je effectief bij aan het creëren van een veilige leefomgeving. Lees meer hierover in onze folder.

Soms legt jouw opdrachtgever de vraag neer of je bij het ontwerp rekening wilt houden met het PKVW. Bijvoorbeeld als je voor gemeenten werkt. Je kunt ook zelf het initiatief nemen in de beginfase, want bouwen onder het PKVW heeft
altijd meerwaarde. Vooral voor de toekomstige bewoners.

Heb je zelf geen of weinig ervaring in het aanbrengen van PKVW-eisen in bouwplannen? Schakel dan een PKVW-bouwplanadviseur in.

Vind je het interessant om zelf meer te weten over het PKVW, dan kun je ook een opleiding voor bouwplanadviseur volgen. Bekijk de data voor de opleidingen.

Alternatieve oplossingen

De handboeken geven concrete handvatten om aan de eisen van het PKVW te voldoen. Toch zijn er situaties denkbaar, waarin met een alternatieve oplossing een gelijkwaardig resultaat moet worden behaald om aan de eisen te kunnen voldoen. Deze alternatieve maatregelen kunnen worden voorgelegd aan de Commissie van Compenserende Maatregelen. Deze commissie beoordeelt het verzoek en verklaart een situatie gelijkwaardig waar mogelijk, zodat er toch gecertificeerd kan worden. Voor het behandelen van een verzoek wordt een een vast tarief van €145,- (excl. btw) gehanteerd. Stuur een e-mail aan de ‘Commissie voor Compenserende Maatregelen’.

PKVW-certificaat na oplevering

Is het project gerealiseerd, dan wil je vast het PKVW-certificaat als bewijs dat een en ander correct is uitgevoerd en opgeleverd. Een inspectie-instelling verzorgt kort na oplevering van het project de PKVW-eindinspectie van het bouwproject. Niet iedere woning binnen het project wordt afzonderlijk geïnspecteerd. Dit gebeurt steekproefsgewijs. Van de inspectie wordt een rapport opgesteld waarin de eventuele omissies worden aangegeven. Het rapport vermeldt uiteraard ook of het PKVW-certificaat kan worden afgegeven. Inspectie-instelling Kiwa-R2B voert de inspecties uit.

Contact met een adviseur van het CCV

Heb je plannen om onder PKVW te bouwen of te renoveren, maar wil je eerst meer weten? Misschien ben je op zoek naar andere architecten die veel  met het PKVW werken? Neem dan contact op met Marcelino Levering, de PKVW-adviseur van het CCV. Hij helpt je graag!