Politiekeurmerk Veilig Wonen voor projectontwikkelaars

600 woningen met PKVW in stadswijk Tilburg
De Werf: wonen met allure aan het IJ in Amsterdam

Politiekeurmerk voor bestaande bouw en nieuwbouw

Er is een keurmerk voor bestaande bouw en een keurmerk voor nieuwbouw. Voor bestaande bouw zijn er drie certificatieniveaus: voor een individuele woning, voor een wooncomplex en voor de woonomgeving. Je gebruikt hierbij de handleiding PKVW bestaande bouw.

De handleiding PKVW nieuwbouw stelt veiligheidseisen aan nieuwbouwwoningen, woongebouwen en -complexen. Afhankelijk van het gewenste certificaat, dienen deze zaken op PKVW-niveau te zijn, voordat het certificaat wordt verstrekt. Het onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw is gemaakt omdat enkele maatregelen binnen de bestaande bouw moeilijker te realiseren zijn. Als projectontwikkelaar is het belangrijk dat je al in de pre-fase van nieuwbouw het onderwerp PKVW ter sprake brengt. Als blijkt dat de klant in een te laat stadium alsnog PKVW wenst bij oplevering, kan dit tot onnodige kosten en complicaties leiden.

Zelf doen of uitbesteden?

De bouwende partij kan het PKVW zelf uitvoeren. Het handboek PKVW nieuwbouw, de beveiligingsrichtlijn en de productenlijst zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. Voor een groot nieuwbouwproject of renovatietraject, kan het zinvol zijn om een extern adviesbureau in te schakelen, in plaats van het zelf te doen. De adviseurs kennen het PKVW en weten hoe het keurmerk efficiënt in het bouwproces kan worden opgenomen.

PKVW-certificaat na oplevering

Is het project gerealiseerd, dan wil je vast het PKVW-certificaat als bewijs dat een en ander correct is uitgevoerd en opgeleverd omdat dat een absolute meerwaarde is voor jouw bouwproject. Een inspectie-instelling verzorgt kort na oplevering van het project de PKVW-eindinspectie van het bouwproject. Niet iedere woning binnen het project wordt afzonderlijk geïnspecteerd. Dit gebeurt steekproefsgewijs. Van de inspectie wordt een rapport opgesteld waarin de eventuele omissies worden aangegeven. Het rapport vermeldt uiteraard ook of het PKVW-certificaat kan worden afgegeven. Inspectie-instelling KiwaR2B voert inspecties Politiekeurmerk Veilig Wonen uit.

Projecten vooraf laten beoordelen

Om onaangename verrassingen later in het bouwproces te voorkomen, kan het zinvol zijn om de plannen vooraf te laten beoordelen door een PKVW-bouwplanadviseur. Herstelwerkzaamheden zijn meestal prijzig en in sommige gevallen niet eens meer mogelijk. Tevens kunnen er vertragingen in het project oplopen, wanneer er te laat een PKVW-adviseur ingeschakeld wordt. Wanneer het plan is goedgekeurd en je conform dit plan bouwt, dan zal de inspectie-instelling bij oplevering ook conform dit plan inspecteren. Dit geeft in de planfase al de zekerheid of certificatie haalbaar is.

Dispensatie aanvragen

De handboeken geven handvatten om aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen te voldoen. Toch zijn er situaties denkbaar, waarin met een alternatieve oplossing een gelijkwaardig resultaat moet worden behaald om aan de eisen te kunnen voldoen. Deze alternatieve maatregelen kunnen worden voorgelegd aan de Commissie voor Compenserende maatregelen (CCM). Deze commissie beoordeelt het verzoek en verklaart een situatie gelijkwaardig waar mogelijk, zodat er toch gecertificeerd kan worden. Voor het behandelen van een verzoek wordt een een vast tarief van €145,- (excl. btw) gehanteerd. Een verzoek indienen? Bekijk dan dit formulier en stuur de omschrijving per e-mail aan de ‘Commissie voor Compenserende maatregelen’.

Contact met een adviseur van het CCV

Heb je plannen om onder PKVW te bouwen of te renoveren, maar wil je eerst meer weten? Misschien ben je op zoek naar andere woningcorporaties die veel  met het PKVW werken? Neem dan contact op met een adviseur van het CCV. Zij helpen je graag!