Politiekeurmerk Veilig Wonen voor projectontwikkelaars | zelf bouwen


Voordelen voor de gemeente

Het toepassen van het keurmerk heeft verschillende voordelen, zowel objectief als subjectief:

  • Geslaagde inbraakpogingen nemen tot 80% af t.o.v. woningen zonder PKVW
  • In buurten met het keurmerk neemt overlast en vandalisme af. Dit omdat de eisen en maatregelen voor ontwerp en inrichting van de openbare ruimte sociaal toezicht bevorderen. Zo liggen speelplaatsen in het zicht van woningen en zorgt verlichting bij de deur ervoor dat bewoners kunnen zien wie er voor de deur staat.
  • Een beheerplan maakt onderdeel uit van het Politiekeurmerk. Bewoners worden hierbij betrokken zodat de wijk ook in de toekomst schoon, heel en veilig blijft.
  • Een eindinspectie maakt dat er ook daadwerkelijk controle plaatsvindt op de toepassing van de eisen van het Bouwbesluit voor inbraakwerendheid en rookmelders. ·
  • Met het PKVW kan de gemeente aantonen wat men concreet aan veilig wonen doet.
  • Het keurmerk bevordert de veiligheidsbeleving in de woonomgeving. Dat komt de sfeer en het imago van de wijk ten goede.

Inbraakpreventie door de gemeente

De gemeente speelt een essentiële rol bij het stimuleren van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Door inwoners te motiveren om de PKVW-inbraakpreventie toe te passen, kan het aantal inbraken in de gemeente flink worden teruggeschroefd. Gemeenten hebben hiervoor verschillende mogelijkheden. PKVW stimuleren in de gemeente doe je als volgt.

Kunnen wij je helpen?

Wilt uw gemeente het Politiekeurmerk Veilig Wonen inzetten om woninginbraak aan te pakken? Dan verwijzen we u graag door naar het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). CCV-adviseurs verzorgen maatwerkadvies, bijvoorbeeld over een integraal veiligheidsplan of de opzet van een subsidieregeling. De adviseurs denken graag mee over de invulling en randvoorwaarden of regelen een kennismaking met de PKVW-bedrijven in uw regio. Ook voor ondersteuning bij een lokale voorlichtingscampagne, workshopbegeleiding of advies over de opzet van een veiligheidscongres kunt u bij het CCV terecht. Onze adviseurs bieden u graag de helpende hand.

Neem contact op met een adviseur