Politiekeurmerk Veilig Wonen voor woningcorporaties


Politiekeurmerk voor bestaande bouw en nieuwbouw

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen kent twee aandachtsgebieden: de bestaande bouw en de nieuwbouw. Het onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw is gemaakt omdat enkele maatregelen binnen de bestaande bouw moeilijker te realiseren zijn.

Bestaande bouw kent de volgende drie certificatieniveaus:
Certificaat Beveiligde Woning, certificaat veilig wooncomplex en certificaat Veilige Omgeving Bestaande Bouw. Lees hier meer over in het handboek PKVW-bestaande bouw.

Nieuwbouw kent de volgende drie certificatieniveaus:
Het PKVW-handboek Nieuwbouw stelt veiligheidseisen op zowel planologisch als op stedenbouwkundig niveau: Certificaat Veilige Omgeving Nieuwbouw, Certificaat Veilig Wooncomplex en certificaat Veilige Woning (kavels).

Zelf doen of uitbesteden

De bouwende partij kan het Politiekeurmerk Veilig Wonen zelf uitvoeren. De PKVW-handboeken, de beveiligingsrichtlijn en de productenlijst zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. Kan de bouwende partij hier niet mee uit de voeten, dan is het zinvol om voor een groot nieuwbouwproject of  renovatietraject, een PKVW-bouwplanadviseur in te schakelen. De adviseurs kennen het PKVW en weten hoe het keurmerk efficiënt in het bouwproces kan worden opgenomen.

Een extern adviseur kan het proces begeleiden tot aan de eindinspectie om het gewenste certificaat op te leveren voor. Als woningcorporatie kies je zelf met welke adviseur je zaken doet. Het is altijd raadzaam om referenties op te vragen.

PKVW-certificaat na oplevering

Is het project gerealiseerd, dan wil je vast het PKVW-certificaat als bewijs dat alles correct is uitgevoerd en opgeleverd. De bouwende partij nodigt een inspectie-instelling uit die kort na oplevering de PKVW-eindinspectie van het bouw of renovatieproject doet. Niet iedere woning binnen het project wordt afzonderlijk geïnspecteerd. Dit gebeurt steekproefsgewijs. Van de inspectie wordt een rapport opgesteld waarin de eventuele omissies worden aangegeven. Het rapport vermeldt uiteraard ook of het PKVW-certificaat kan worden afgegeven.

Er zijn twee inspectie-instellingen die mogen beoordelen of een nieuwbouwproject voldoet aan de eisen voor het keurmerk. Dat zijn R2B inspecties en Het Centrum voor Beveiliging en Veiligheid.

Kunnen wij helpen?

Wil je als woningcorporatie het Politiekeurmerk Veilig Wonen inzetten om woninginbraak aan te pakken? Dan verwijzen we je graag door naar de PKVW-bouwplanadviseurs.

Contact met een adviseur van het CCV

Heb je plannen om onder PKVW te bouwen of te renoveren, maar wil je eerst meer weten? Misschien ben je op zoek naar andere woningcorporaties die veel  met het PKVW werken? Neem dan contact op met een adviseur van het CCV. Zij helpen je graag!