Politiekeurmerk Veilig Wonen voor woningcorporaties

Politiekeurmerk voor bestaande bouw en nieuwbouw

Het PKVW is een bewezen effectief instrument tegen woninginbraak. Dit maakt woningen minder aantrekkelijk voor inbrekers, waardoor straten en wijken veiliger zijn en dat draagt weer bij aan het welzijn van huurders.

Minder inbraken betekent dat corporaties minder kosten maken om schade te herstellen. Huurders van een woning met het PKVW-keurmerk krijgen van sommige verzekeraars korting op de inboedelverzekering. Tot slot draagt hang- en sluitwerk met het PKVW-keurmerk bij aan duurzaamheid, omdat deuren en ramen daarmee beter sluiten. Dat heeft een gunstig effect op de isolatiewaarde.

Bij nieuwbouwprojecten kijken onze PKVW-erkende bouwplanadviseurs graag al in de ontwerpfase mee. Als je het PKVW al vroeg in het bestek verwerkt,
voorkom je onnodige vertraging en kosten in het project. Zo draag je effectief bij aan het creëren van een veilige leefomgeving.

Zelf doen of uitbesteden

De bouwende partij kan het Politiekeurmerk Veilig Wonen zelf uitvoeren aan de hand van de handleiding PKVW nieuwbouw. Het kan zinvol zijn om voor een groot nieuwbouw- of  renovatietraject een PKVW-bouwplanadviseur in te schakelen. De adviseurs kennen het PKVW en weten hoe het keurmerk efficiënt in het bouwproces kan worden opgenomen.

Een extern adviseur kan het proces begeleiden tot aan de eindinspectie om het gewenste certificaat op te leveren voor. Als woningcorporatie kies je zelf met welke adviseur je zaken doet. Het is altijd raadzaam om referenties op te vragen.

PKVW-certificaat na oplevering

Is het project gerealiseerd, dan wil je vast het PKVW-certificaat als bewijs dat alles correct is uitgevoerd en opgeleverd. De bouwende partij nodigt de inspectie-instelling uit die kort na oplevering de PKVW-eindinspectie van het bouw of renovatieproject doet. Niet iedere woning binnen het project wordt afzonderlijk geïnspecteerd. Dit gebeurt steekproefsgewijs. Van de inspectie wordt een rapport opgesteld waarin de eventuele omissies worden aangegeven. Het rapport vermeldt uiteraard ook of het PKVW-certificaat kan worden afgegeven.

Inspectie-instellingen KIWA R2B kan de eindinspectie uitvoeren.

Contact met een adviseur van het CCV

Heb je plannen om onder PKVW te bouwen of te renoveren, maar wil je eerst meer weten? Misschien ben je op zoek naar andere woningcorporaties die veel  met het PKVW werken? Neem dan contact op met een adviseur van het CCV. Zij helpen je graag!