Politiekeurmerk Veilig Wonen voor woningcorporaties


Politiekeurmerk voor bestaande bouw en nieuwbouw

Er is een keurmerk voor bestaande bouw en een keurmerk voor nieuwbouw. Voor bestaande bouw zijn er drie certificatieniveaus: voor een individuele woning, voor een wooncomplex en voor de woonomgeving. Een woningcorporatie die renoveert, gebruikt dan het PKVW-handboek Bestaande Bouw als uitgangspunt.

Het PKVW-handboek Nieuwbouw stelt veiligheidseisen op zowel planologisch als op stedenbouwkundig niveau; aan de openbare ruimte, kavels, het complex en aan de woning zelf. Afhankelijk van het gewenste certificaat, dienen deze zaken op PKVW-niveau te zijn, voordat het certificaat wordt verstrekt. Het onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw is gemaakt omdat enkele maatregelen binnen de bestaande bouw moeilijker te realiseren zijn.

Zelf doen of uitbesteden

De bouwende partij kan het Politiekeurmerk Veilig Wonen zelf uitvoeren. De PKVW-handboeken, de beveiligingsrichtlijn en de productenlijst zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. Kan de bouwende partij hier niet mee uit de voeten, dan kan het zinvol zijn om voor een groot nieuwbouwproject of  renovatietraject, een externe PKVW-bouwplanadviseur in te schakelen. De adviseurs kennen het PKVW en weten hoe het keurmerk efficiënt in het bouwproces kan worden opgenomen.

Een extern adviseur kan het proces begeleiden tot aan de eindinspectie om een certificaat op te leveren voor: Veilige Omgeving Nieuwbouw, Veilige Omgeving Bestaande Bouw, Veilig Complex en Veilige Woning. De woningcorporatie kiest zelf met welke adviseur hij zaken doet. Het is altijd raadzaam om referenties op te vragen.

PKVW-certificaat na oplevering

Is het project gerealiseerd, dan wil je vast het PKVW-certificaat als bewijs dat alles correct is uitgevoerd en opgeleverd. De bouwende partij nodigt een inspectie-instelling uit die kort na oplevering de PKVW-eindinspectie van het bouw of renovatieproject doet. Niet iedere woning binnen het project wordt afzonderlijk geïnspecteerd. Dit gebeurt steekproefsgewijs. Van de inspectie wordt een rapport opgesteld waarin de eventuele omissies worden aangegeven. Het rapport vermeldt uiteraard ook of het PKVW-certificaat kan worden afgegeven.

Er zijn 2 inspectie-instellingen die mogen beoordelen of een nieuwbouwproject voldoet aan de eisen voor het keurmerk. Dat zijn R2B inspecties en Het Centrum voor Beveiliging en Veiligheid.

Kunnen wij helpen?

Wil je als woningcorporatie het Politiekeurmerk Veilig Wonen inzetten om woninginbraak aan te pakken? Dan verwijzen we je graag door naar de PKVW-bouwplanadviseurs.

Contact met een adviseur van het CCV

Heb je plannen om onder PKVW te bouwen of te renoveren, maar wil je eerst meer weten? Misschien ben je op zoek naar andere woningcorporaties die veel  met het PKVW werken? Neem dan contact op met een adviseur van het CCV. Zij helpen je graag!