Beschrijving buurtent

Portfolio Description
  • 0
  • 25 april 2023

Slachtoffers van een woninginbraak en omwonenden worden kort na de inbraak (binnen 48 uur)
uitgenodigd voor preventieadvies in hun straat. Zo voorkomt de gemeente Tilburg dat ook omwonenden slachtoffer
worden van inbraak. Dat biedt meteen gelegenheid om te spreken over veiligheid en andere
buurtaangelegenheden. De bijeenkomst is laagdrempelig en vindt plaats in een tent, de BuurTent. Lees hoe de gemeente Tilburg dit heeft aangepakt.

Portfolio Details