Buurtpreventie door WhatsAppgroep met Esther Willemsen

Portfolio Description
  • 0
  • 1 mei 2023

Dit is een artikel over digitale buurtpreventie. Esther Willemsen is alweer vier jaar werkzaam als medewerker Openbare Orde en Veiligheid (OOV) bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. “Ik vind het geweldig om mensen te motiveren om zich in te zetten voor het onderwerp veiligheid. Ik sta dan ook volledig achter burgerparticipatie, want veiligheid maak je samen. Je hebt elkaar nodig voor een
veilig en leefbaar woonklimaat.”

De medewerker Openbare Orde en Veiligheid is de schakel tussen veiligheidspartners en WhatsApp Buurtpreventie-groepen. Op verzoek brengen zij partijen met elkaar in verbinding. Zo wordt onderzocht of ook Burgernet kan worden gekoppeld aan WhatsApp buurtpreventie.

Portfolio Details