Den Haag ontwikkelt grootschalig veiligheidscongres voor senioren

Portfolio Description
  • 0
  • 1 mei 2023

In één keer een heel grote groep senioren informeren over veiligheid, dat stelde de gemeente Den Haag zichzelf begin dit jaar ten doel. Het mondde uit in het Veilig Vitaal-congres, een congres, waar de gemeentelijke diensten Veiligheid en Welzijn gezamenlijk de schouders onder zetten. Arjen Ouwehand, bestuurlijk beleidsadviseur Veiligheid van de gemeente Den Haag, noemt het een gouden greep. “Door veiligheid te koppelen aan vitaliteit, maak je zo’n bijeenkomst veel interessanter en toegankelijker. En een Veilig Vitaal-congres is voor iedere gemeente interessant en te kopiëren.”

Portfolio Details