Factsheet PKVW voor gemeenten

Over deze download

Elke gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid in haar eigen gemeente. Om die reden worden veiligheidsplannen opgesteld. Eén van de pijlers hierin is inbraakpreventie. Hoe pak je dat als gemeente concreet aan en
hoe kunnen woningeigenaren gestimuleerd worden om hun woning veiliger te maken? Een effectief instrument om het aantal woninginbraken te verlagen is het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Open document