Het CCV: partner voor een veilig complex

Portfolio Description
  • 0
  • 16 oktober 2018

Het CCV adviseert vooral professionals die zich met veiligheid en de bestrijding van woonoverlast bezighouden. Dan kun je denken aan  aanbevelingen op de website, maar ook aan stappenplannen, workshops en ‘coaching on the job’. De VvE’s – en zeker ook de
VvE-beheerder – zien wij als professionals die kunnen bijdragen aan een veilige en prettige leefomgeving. Het begint altijd bij de individuele bewoners. Zij kunnen zelf veel doen om problemen te voorkómen. Elke VvE heeft een splitsingsreglement en meestal ook een huishoudelijk
reglement. Daarin staan de leefregels waaraan iedereen zich moet houden.

Portfolio Details