Het effect van WhatsApp groep op woninginbraak

Portfolio Description
  • 0
  • 1 mei 2023

Het actief betrekken van bewoners bij inbraakpreventie door het starten van WhatsApp-groepen
gericht op informatie-uitwisseling tussen politie, gemeente en bewoners verlaagt het aantal
woninginbraken sterk. Het gaat om een daling van het aantal inbraken per duizend inwoners van
circa 40%. De daling is langdurig. Bovendien verplaatsen de woninginbraken zich niet naar
aangrenzend naastgelegen buurten die op een bepaald moment nog geen WhatsApp-groepen
hebben. Dit blijkt uit dit onderzoek naar de effecten van dergelijke WhatsApp-groepen in 35
buurten in Tilburg die zijn gestart in de periode zomer 2014 tot voorjaar 2015. De gemeente
bepaalt welke bewoners worden uitgenodigd voor de groepen. De deelnemers krijgen
nauwkeurige instructie hoe te reageren bij verdachte situaties. Het project wordt gecoördineerd
door een medewerker van de gemeente. De groepen bieden alleen ruimte voor criminaliteit gerelateerde
berichten. Elke groep wordt actief onder de aandacht gebracht van lokale bewoners
en blijkt inbrekers af te schrikken.

Portfolio Details