PKVW Handleiding Veilige Omgeving 2021

Portfolio Description
  • 0
  • 7 juli 2021

Wil je als gemeente bijdragen aan het creëren van een veilige en leefbare wijk? Dat kan eenvoudig met behulp van deze handleiding ‘Veilige Omgeving’. Door het PKVW al in een vroeg stadium op te nemen in de plannen, realiseer je eenvoudig woningen, wooncomplexen en woonwijken waar mensen prettig én veilig wonen. Deze vernieuwde handleiding Politiekeurmerk Veilig Wonen – Veilige Omgeving biedt een praktisch overzicht van de PKVW-eisen. Gebruiksgemak voor alle partijen in het bouwproces staat daarbij voorop.

Portfolio Details