PKVW in Integraal Veiligheidsplan

Portfolio Description
  • 0
  • 1 september 2018

De aanpak van woninginbraken is als één van de topprioriteiten benoemd in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente Utrecht. In de Domstad moet het aantal woninginbraken in 2018 flink gereduceerd zijn. Om dit te bereiken, sloeg de gemeente de handen ineen met de politie, woningcorporaties én de bewoners van de stad. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is volgens burgemeester Jan van Zanen de sleutel waarmee de partners de doelstelling willen bereiken. “Dit keurmerk heeft in de praktijk bewezen het aantal inbraken en de pogingen daartoe te verminderen. Op zo’n instrument, zet ik graag vol in.” (Burgemeester Jan van Zanen)

Portfolio Details