Prestatieafspraken voor een schoon en veilig Utrecht

Portfolio Description
  • 0
  • 1 september 2018

Juli 2018
Ruim 1.000 sociale huurwoningen erbij, beter omgaan met energie én beveiliging middels het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dat zijn een paar prestatieafspraken die woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente Utrecht met elkaar hebben gemaakt.

Meike Manschot, adviseur Techniek en Veiligheid bij Mitros en Werner Schmitz, wijkconsulent van woningcorporatie Mitros, vertellen over de wijze waarop deze afspraken bijdragen aan het wooncomfort van hun huurders.

De 5 Utrechtse woningcorporaties en de gemeente maken prestatieafspraken over onder andere het aantal huurwoningen, huurprijzen, energiebesparing en dat nieuwbouw en ingrijpende renovatieprojecten gerealiseerd worden met het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Veiligheidsgevoel

“PKVW is een klein onderdeel in dergelijke projecten, maar heeft grote impact voor huurders,” vertelt Manschot. PKVW zorgt niet alleen voor veilige woningen, maar draagt ook bij aan het veiligheidsgevoel van huurders. “Dit is een van onze belangrijkste pijlers,” vult Schmitz aan. “Veiligheid is voor veel huurders een belangrijk onderwerp, maar er is niet altijd de mogelijkheid of bereidheid om hier extra voor te betalen.”

Als er geen prestatieafspraken zouden bestaan, zou Mitros het Politiekeurmerk Veilig Wonen toch willen realiseren bij nieuwbouw en renovatieprojecten. “Veiligheid staat bij ons standaard op de agenda. Mitros vindt dat iedereen recht heeft op goed wonen. Veilig wonen hoort daarbij,” vertelt Schmitz.

Overleg High Impact Crimes

De woningcorporatie sluit regelmatig aan bij het overleg High Impact Crimes (HIC), waar de gemeente, politie, slachtofferhulp en verzekeraars vertegenwoordigd zijn. Woninginbraken en een veilige woonomgeving zijn onderwerpen die in dit overleg worden besproken. “Tijdens het overleg besef je je maar al te goed dat investeren in veilige woningen noodzakelijk is en wij helpen onze huurders daar graag bij,” aldus Manschot. “Bovendien blijft het thema door het HIC-overleg geagendeerd, actueel en zien we de resultaten. Het levert een daling van woninginbraken en een stijging van tevreden bewoners op.”

Korting voor huurders

De Utrechtse Woningcorporaties realiseren PKVW-certificaten bij ingrijpende renovaties én nieuwbouw. “Mensen die zelf maatregelen tegen woninginbraak nemen, juichen we alleen maar toe. Daarom hebben de ‘Utrechtse Woningcorporaties’ een speciale regeling in het leven geroepen. Bewoners krijgen 33% korting op het materiaal en de montage van PKVW maatregelen,” vertelt Manschot. Door de korting als collectief aan te bieden, weten Utrechtse huurders precies waar ze aan toe zijn en kan er geen onduidelijkheid over ontstaan.

Manschot geeft aan dat certificeren op zich geen doel is. Het gaat er bij Mitros uiteindelijk om dat huurders veilig en comfortabel wonen. “De prestatieafspraken over PKVW vormen wel een goede stok achter de deur. Indien een volledig certificaat veilige woning gerealiseerd kan worden, zal de corporatie dit doen. Mitros kiest voor een goede veiligheidsoplossing, die past bij de situatie. Ook als dat betekent dat er geen certificaat wordt afgegeven”, aldus Schmitz.

Voordeel

Jaarlijks worden de prestatieafspraken geactualiseerd, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de Woonbond adviseren alle woningcorporaties en gemeenten om het Politiekeurmerk Veilig Wonen mee te nemen in de onderhandelingen. Een Politiekeurmerk Veilig Wonen-certificaat kan de huurder direct voordeel opleveren, doordat de meeste verzekeringsmaatschappijen een premiekorting op de inboedelverzekering verstrekken. De kortingen kunnen oplopen tot wel 20% per jaar. “Dat is een direct en heel concreet voordeel voor onze huurders”, stelt Manschot.