Stappenplan voorlichtingsbijeenkomst

Portfolio Description
  • 0
  • 25 april 2023

Als een inbreker een woning binnendringt, heeft dat een enorme impact. Het veiligheidsgevoel van het slachtoffer, maar vaak ook van familie en omwonenden is aangetast. Bewoners willen weten hoe ze ongewenste personen buiten de deur kunnen houden. Lokale overheid, ouderenbonden en bewonersverenigingen komen aan deze vraag tegemoet, bijvoorbeeld door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Ben jij ook van plan om een voorlichtingsbijeenkomst over veilig wonen te organiseren? In dit stappenplan lees je hoe je dit aanpakt. Je krijgt veel praktische tips gebaseerd op de ervaringen van andere professionals. Daarnaast staat dit stappenplan vol met voorbeelden, zodat je direct aan de slag kunt. Uiteraard is ook aan de evaluatie gedacht.

Portfolio Details