Werkbeschrijving WhatsApp groep gemeente Tilburg

Portfolio Description
  • 0
  • 1 mei 2023

De gemeente bepaalt vanuit haar regierol en in gezamenlijkheid met partners de aanpak van woninginbraken,
overvallen en straatroof. de Gemeente Tilburg doet dit op basis van een delict gerichte, gebiedsgerichte en
persoonsgerichte aanpak, die is vastgelegd in de kadernota ‘Tilburg Veilig’. De integrale aanpak wordt concreet
uitgewerkt door de zogenaamde WOS-werkgroep (Woninginbraken, Overvallen, Straatroof) waarin politie,
gemeente en OM samenwerken onder voorzitterschap van de gemeente. Deze werkgroep baseert haar
aanpak op basis van integrale (trend)analyses op de thema’s woninginbraken, overvallen en straatroof. De
integrale samenwerking met burgers en bedrijven is een belangrijk onderdeel van de totale aanpak van
woninginbraken in de gemeente Tilburg.

Portfolio Details