Wijzigingen Beveiligingsrichtlijn versie april 2019

Over deze download

De nieuwe Beveiligingsrichtlijn en Productenlijst voor PKVW-bedrijven versie april 2019 zijn gepubliceerd.  De meest opvallende wijzigingen in deze Beveiligingsrichtlijn zijn:

  1. Voor type ramen en deuren gevelelementen, die niet benoemd zijn in de Beveiligingsrichtlijn, is een route met CB&V en SKG-IKOB voor beoordeling afgesproken. De mogelijkheid om deze ramen en deuren volgens de eisen van het PKVW te beveiligen wordt dan beoordeeld door SKG-IKOB;
  2. Indien een deur is voorzien van een draaiknopcilinder bestaat ook de mogelijkheid om, onder voorwaarden, het glas af te schermen met  polycarbonaat;
  3. Indien men via de achterdeur een woning kan verlaten naar de openbare weg, moet die deur tweezijdig bedienbaar zijn en is cilindertrekbeveiliging noodzakelijk;
  4. Extra aandacht voor de benodigde vrije ruimte naast de sluitnaad van de deur bij het plaatsen van een SKG gecertificeerde kierstandhouder;
  5. Ook extra aandacht voor toegangssystemen voor zorgwoningen met een verwijzing naar de informatiesheet van het CCV;
  6. Duidelijkere omschrijving Beveiliging van stompe plataldeuren;
  7. Voor PKVW zwaar moeten ook bij naar binnendraaiende deuren altijd inbraakwerende scharnieren toegepast worden.
Open document