Woonvisie Landsmeer

Portfolio Description
  • 0
  • 1 september 2018

De gemeente Landsmeer stelde onlangs de woonvisie vast en maakte prestatieafspraken met de corporaties. Gemeenten moeten volgens de Woningwet een dergelijke woonvisie opstellen. Wat is dit precies en hoe gaat dat in zijn werk? Het CCV vroeg het de gemeente Landsmeer.

Burgemeester Astrid Nienhuis van deze gemeente met ruim 10.000 inwoners spreekt bevlogen over veiligheid. Ze wil dat er meer integrale aandacht is voor veilig wonen, zowel van professionele partijen als inwoners. In de woonvisie van haar gemeente krijgt veiligheid dan ook een prominente plek.

Stimuleren

In een woonvisie staan thema’s, zoals veiligheid, waarop een gemeente vindt dat de corporaties dienen te presteren. De uitgangspunten van de woonvisie worden vervolgens vertaald in prestatieafspraken. Landsmeer heeft in haar woonvisie de corporaties gevraagd in hun aanbod en beleid onder andere positief en veilig woongedrag van inwoners te stimuleren en te streven naar Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) gecertificeerde woningen of een vergelijkbaar beveiligingsniveau.
SamenwerkenTeamsenior van de afdeling Ruimtelijke Ordening Wietse Bulk blikt terug op de totstandkoming van deze afspraken in de woonvisie: “Voor veilig wonen is het van groot belang dat vele partijen samenwerken, zoals huurders, corporaties, politie en gemeente. We kunnen het verschil maken als iedereen in de keten hier iets aan doet.” Daarom heeft de gemeente Landsmeer alle partijen nauw bij de totstandkoming betrokken.

Op niveau beveiligen

Dankzij de woonvisie kan de gemeente bijvoorbeeld bij de twee corporaties duidelijke afspraken neerleggen. Bulk vervolgt: “We hebben binnen onze gemeente te maken met 2 woningcorporaties waarvan 1 wel met certificering van het Politiekeurmerk Veilig Wonen werkt en de ander die in de geest van dit keurmerk werkt. Uiteraard gaat het ons niet om het certificaat als doel op zich, maar wij willen wel het niveau van het Politiekeurmerk hanteren.”

Corporaties betrekken

De gemeente Landsmeer heeft de corporaties bewust in het voortraject betrokken. Ze mochten bijvoorbeeld met de concepten van de visie meelezen. Bulk adviseert: “Neem corporaties mee in het proces, zodat het speelveld helder is.” Uiteindelijk kreeg de gemeenteraad een advies dat ook echt uitvoerbaar en haalbaar voor iedereen is. Eind 2016 is de woonvisie vastgesteld en zijn de prestatieafspraken vastgelegd. Beide corporaties gaan hierop inspelen. “Eind 2017 willen we een overzicht van beide corporaties hebben met hoeveel woningen aan het niveau van het keurmerk voldoen. Zo hebben we de cijfers concreet, zodat we eventueel in 2018 waar nodig kunnen bijsturen”, aldus Bulk.

PKVW adviseur

Het CCV is te spreken over dit soort initiatieven en hoopt andere gemeenten dit goede voorbeeld volgen. Bent u als gemeente, corporatie of huurdersvertegenwoordiging niet voldoende inhoudsdeskundig over wat wel of niet kunt verlangd kan worden op dit gebied, vraag dan een PKVW adviseur. Deze specialist kan dit onderdeel begeleiden of een advies uitbrengen. Bijvoorbeeld over vragen als wat is gelijkwaardig aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, wie test dan gelijkwaardig en hoe gebeurt dat precies? Of wat is een realistische (renovatie) planning voor woningen binnen een hot spot gebied? Hoe concreter, des te beter. Concrete afspraken over veilig wonen met corporaties helpen immers Nederland veiliger te maken.