SKH


Voordelen voor de gemeente

Het toepassen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) heeft verschillende voordelen:

  • In buurten met het keurmerk neemt overlast en vandalisme af
  • Met het PKVW kan de gemeente aantonen wat men concreet aan veilig wonen doet
  • Het keurmerk bevordert de veiligheidsbeleving in de woonomgeving. Dat komt de sfeer en het imago van de wijk ten goede.
  • Geslaagde inbraakpogingen nemen tot 80% af t.o.v. woningen zonder PKVW
  • Een beheerplan maakt onderdeel uit van het Politiekeurmerk. Bewoners worden hierbij betrokken zodat de wijk ook in de toekomst schoon, heel en veilig blijft.
  • Een eindinspectie maakt dat er ook daadwerkelijk controle plaatsvindt op de toepassing van de eisen van het Bouwbesluit voor inbraakwerendheid en rookmelders.

Gratis voorlichtingsmateriaal

Het CCV biedt als beheerder van het PKVW met de zomer- en wintercampagne – samen met de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid – verschillende campagnematerialen aan voor gemeenten, woningcorporaties en PKVW-bedrijven.

Deze campagnematerialen zijn gericht op:

  • Het bereiken van bewoners in wijken waar veel inbraken plaatsvinden of waar bewoners, in samenwerking met gemeente of wijkagent, zelf initiatieven ontplooien.
  • Bewoners bewuster maken van hun eigen rol bij het voorkomen van inbraken
  • De sociale verbinding in de buurt versterken
  • Samen werken aan een veiligere gemeente

De zomercampagne is gericht op de zomermaanden waarin veel bewoners op vakantie gaan. De wintercampagne focust op de donkere wintermaanden waarin veel inbraken plaatsvinden.

De voorlichtingsmaterialen uit deze campagnes is gratis te downloaden of tegen kostprijs te bestellen in de CCV-webshop. Liever op maat campagnemateriaal voor jouw gemeente? Neem contact op met een van de CCV-adviseurs.

Advies over aanpak van woninginbraken

Je kunt de CCV-adviseurs ‘Woninginbraak’ inschakelen om mee te denken over de aanpak in jouw gemeente. Tijdens zo’n gesprek kun je bijvoorbeeld diverse speerpunten in het preventiebeleid van woninginbraken en jouw plan van aanpak bespreken.

CCV-adviseurs kennen de belangrijke High Impact Crime (HIC)-partners en werken nauw met hen samen. Ook overleggen ze frequent met het ministerie van Veiligheid en Justitie en werken ze samen met bijvoorbeeld het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS).

Kunnen wij je helpen?

Wil je binnen de gemeente het Politiekeurmerk Veilig Wonen inzetten om woninginbraak aan te pakken? Neem dan contact op met een PKVW-bouwplanadviseur als je meer wilt weten over bouwen volgens PKVW-eisen. Wil je advies over het integraal veiligheidsplan of de opzet van een subsidieregeling, neem dan contact op met een adviseur van het CCV. Ook voor hulp bij een lokale voorlichtingscampagne, workshop of veiligheidscongress kun je bij hen terecht.

Of een van de PKVW bouwlanadviseurs