Stappenplan nieuwbouwwoning


Stappenplan nieuwbouwwoning

Een nieuwbouwwoning is een woning die korter dan twee jaar geleden is opgeleverd.

  • Bouwen op een vrije kavel?

Heb je plannen om een woning te bouwen op een vrije kavel en wil je dat je woning voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen? Dan is het heel belangrijk om dat al in het begin met de architect te bespreken. De architect kan de PKVW-eisen intekenen in de bouwplannen op basis van de eisen in het Handboek PKVW-nieuwbouw. Komt hij er niet uit? Dan is het  mogelijk een PKVW-adviseur te raadplegen.

PKVW-certificering
Als de woning klaar is, verzorgt de inspectie-instelling de eindinspectie. Na goedkeuring van het opgeleverde werk geeft de inspectie-instelling het PKVW-certificaat af. Als er een PKVW-adviseur betrokken is bij de bouw, dan regelt deze de certificering.

Kiwa/R2B inspecties BV 
Telefoon: 0418 – 57 21 00
Website: www.r2b.nl

  • Wat moet ik doen als mijn woning al is opgeleverd, maar nog niet het volledige nieuwbouwproject?

Als een bouwproject gefaseerd wordt opgeleverd, kan het jaren duren voordat je het PKVW-certificaat ontvangt. Het is niet nodig daarop te wachten. Een inspectie-instelling inspecteert de opgeleverde woning, achterpaden en verlichting in de openbare ruimte. Als aan alle eisen is voldaan, krijg je het PKVW-certificaat.

  • Wat kan ik doen als het nieuwbouwproject het PKVW-certificaat niet heeft gekregen bij oplevering?

Als het nieuwbouwproject zonder Politiekeurmerk wordt opgeleverd, dan kun je het PKVW-certificaat zelf aanvragen bij een van bovenstaande inspectie-instellingen. Een PKVW-bedrijf kun je alleen inschakelen voor certificering van woningen ouder dan twee jaar.

Kunnen wij je helpen?

Ben je eigenaar van een nieuwbouwwoning en wil je het Politiekeurmerk Veilig Wonen? Neem dan contact op met een van bovenstaande inspectie-instellingen voor een offerte.