Subsidie aanvragen


Subsidie aanvragen

Elke gemeente en elke woningcorporatie bepaalt of zij een subsidie- en/of kortingsregeling kennen voor het beveiligen van huurwoningen. Deze regeling wordt vastgelegd in de zogenaamde prestatieafspraken. Het is mogelijk om in de prestatieafspraken aan te geven dat woningen die nieuw gebouwd of gerenoveerd worden voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Als huurder van een woning bij een woningcorporatie ben je natuurlijk benieuwd of er dergelijke afspraken zijn. Je gaat als volgt te werk.

Subsidie aanvragen

  1. Neem contact op met jouw woningcorporatie of huisbaas om te vragen of er bestaande regelingen rondom een PKVW-gecertificeerde huurwoning bestaan.
  2. Vraag een preventieadvies (woningcheck) en offerte aan bij een PKVW-bedrijf. Let op: sommige PKVW-bedrijven brengen hiervoor kosten in rekening.
  3. Beslis daarna – in overleg met de woningcorporatie of huisbaas – of je de maatregelen wilt laten uitvoeren. Overleg ook met de corporatie wie de opdracht vervolgens verstrekt aan het PKVW-bedrijf (jij of de woningcorporatie).
  4. Na uitvoering, controle en goedkeuring van jouw woning volgens de eisen van het PKVW, ontvang je het certificaat (of de verklaring) Veilige Woning.
  5. Indien jouw woningcorporatie een subsidieregeling kent, vraag je binnen 3 maanden nadat je het PKVW-certificaat of -verklaring hebt gekregen subsidie aan bij de corporatie.
  6. Als de aanvraag volledig is, ontvang je binnen 4 weken een besluit.

Integraal veiligheidsbeleid

Wil je meer weten of subsidies, prestatieafspraken of samenwerkingsverbanden om te kunnen genieten van veilig wonen onder het PKVW, neem dan voor meer informatie een kijkje bij het integraal veiligheidsbeleid.

Kunnen wij je helpen?