Toegang voor zorgverleners


Toegang voor zorgverleners tot de woning

Belangrijk is om te kijken of de bewoner  georganiseerde toegang nodig heeft. Soms zijn het vooral de kinderen van senioren, mantelzorgers of ouders van jongeren met een beperking die een dergelijke oplossing ambiëren. Als de bewoner graag toegang wil verlenen voor zijn of haar zorgverleners tot de woning, dan zijn er allerlei oplossingen denkbaar, van mechanisch tot elektronisch. De productenlijst van het Politiekeurmerk Veilig Wonen somt alle geteste en goedgekeurde producten op die van toepassing zijn op dit vraagstuk.


Toegangssystemen zorgorganisaties onderzocht op inbraakwerendheid

Als eigenaar van het Politiekeurmerk Veilig Wonen onderzocht het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de toegangssystemen bij een aantal zorginstellingen. Het resultaat is dat de kwaliteit van de meestal SGK-gecertificeerde systemen veelal goed is. Alleen de randvoorwaarden die belangrijk zijn om inbrekers te weren, zoals inbraakwerende beglazing in of rond de voordeur en de afscherming van de draaiknop, lieten te wensen over.

Het CCV-onderzoek is aanvullend op het onderzoek van Vilans naar de ontwikkeling van elektronisch toegangsbeheer voor kwetsbare personen. Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Veiligheid en Justitie én de medewerking van de onderzochte zorgorganisaties, de intermediairs die de producten verkopen en/of plaatsen, de bewoners zelf en in sommige gevallen ook de fabrikanten.

In het onderzoek is gekeken naar de kwaliteit van de onderzochte toegangssystemen, zoals hoe het toegangsbeheer praktisch geregeld is, hoe de systemen gemonteerd of geïnstalleerd zijn en hoe het beveiligingsniveau is. Een aantal belangrijke aspecten komt aan het licht in deze samenvatting. Niet alle gecertificeerde producten bleken goed of adequaat gemonteerd te zijn, wat het veiligheidsniveau in het gedrang brengt. Ook staat de kwaliteit van de systemen vaak niet in verhouding tot het slechte veiligheidsniveau van de voordeur van de woningen. Daarom wordt aanbevolen om fabrikanten, installateurs, zorgorganisaties en intermediairs kennis te laten nemen van de samenvatting.


Flyer zorg aan huis

Heeft u zorg aan huis nodig? Dan kan het zijn dat u niet in staat bent om zelf de voordeur te open voor zorgverleners. Toch is het belangrijk dat zij altijd naar binnen kunnen. En dat mensen met slechte bedoelingen juist buiten blijven. Lees in deze flyer alles wat je hierover moet weten.


Een erkend PKVW-bedrijf voor advies en montage

Een erkend PKVW-bedrijf kan helpen bij het vinden van de juiste oplossing en deze installeert het product ook op de juiste wijze.