Toegang voor zorgverleners


Veilige toegang voor zorgverleners

Belangrijk is om te kijken of de bewoner überhaupt georganiseerde toegang nodig heeft of wil. Soms zijn het vooral de kinderen van senioren, mantelzorgers of ouders van jongeren met een beperking die een dergelijke oplossing ambiëren. Als de bewoner toch graag toegang tot zorgverleners in zijn of haar woning wil verlenen, dan zijn er allerlei toegangsoplossingen denkbaar, van mechanisch tot elektronisch. Op de productenlijst van het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt ook aandacht besteed aan geteste en goedgekeurde producten die geschikt zijn voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Deze lijst wordt twee keer per jaar geactualiseerd. Op lijst Q staan geteste en gecertificeerde sleutelkluisjes en op lijst AF elektromechanisch meeneembeperkende producten. In lijst Z vindt u cilinders die in de elektromechanische uitvoering verkrijgbaar zijn. In lijst Y1 staan de geteste en gecertificeerde kierstandhouders.


Toegangssystemen zorgorganisaties onderzocht op inbraakwerendheid

Als eigenaar van het Politiekeurmerk Veilig Wonen onderzocht het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de toegangssystemen bij een aantal zorginstellingen. Het resultaat is dat de kwaliteit van de meestal SGK-gecertificeerde systemen veelal goed is. Alleen de randvoorwaarden die belangrijk zijn om inbrekers te weren, zoals inbraakwerende beglazing in of rond de voordeur en de afscherming van de draaiknop, lieten te wensen over.

Het CCV-onderzoek is aanvullend op het onderzoek van Vilans naar de ontwikkeling van elektronisch toegangsbeheer voor kwetsbare personen. Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Veiligheid en Justitie én de medewerking van de onderzochte zorgorgansiaties, de intermediairs die de producten verkopen en/of plaatsen, de bewoners zelf en in sommige gevallen ook de fabrikanten.

In het onderzoek is gekeken naar de kwaliteit van de onderzochte toegangssystemen, zoals hoe het toegangsbeheer praktisch geregeld is, hoe de systemen gemonteerd of geïnstalleerd zijn en hoe het beveiligingsniveau is. Een aantal belangrijke aspecten komt aan het licht in deze samenvatting. Niet alle gecertificeerde producten bleken goed of adequaat gemonteerd te zijn, wat het veiligheidsniveau in het gedrang brengt. Ook staat de kwaliteit van de systemen vaak niet in verhouding tot het slechte veiligheidsniveau van de voordeur van de woningen. Daarom wordt aanbevolen om fabrikanten, installateurs, zorgorgansiaties en intermediairs kennis te laten nemen van de samenvatting.


Een erkend PKVW-bedrijf voor advies en montage

Een erkend PKVW-bedrijf kan helpen bij het vinden van de juiste oplossing en deze installeert het product ook op de juiste wijze.