Toegang voor zorgverleners


Toegang voor zorgverleners tot de woning

Veel ouderen die zelfstandig thuis wonen, worden geholpen door buren, kinderen, mantelzorgers, thuiszorg, etc. Ook ouders van jongeren met een beperking hebben soms hulp van derden nodig. Als het om een kleine groep intimi gaat, kan het voldoende zijn om die mensen een sleutel van de woning te geven. Toegang van professionele zorgverleners vraagt meestal om een andere oplossing. In dat geval is goede samenwerking belangrijk: samenwerking tussen de bewoner, de zorgorganisatie en de verhuurder.

Kies de juiste oplossing

Iedere situatie is anders. Bekijk daarom met elkaar welke oplossing het beste past. Er zijn sleutelkluisjes met een sleutel, met een cijfercode en elektromechanische varianten.

In de Een erkend PVKW-bedrijf kan je hierin adviseren. Hij kan ook de gekozen oplossing installeren. Kijk voor een erkend PKVW-bedrijf bij jou in de buurt op: politiekeurmerk.nl/slotenmakers/

De brochure Senioren en Veiligheid biedt nog veel meer praktische tips voor thuis en op straat.

Belangrijk is om te kijken of de bewoner  georganiseerde toegang nodig heeft. Soms zijn het vooral de kinderen van senioren, mantelzorgers of ouders van jongeren met een beperking die een dergelijke oplossing ambiëren. Als de bewoner graag toegang wil verlenen voor zijn of haar zorgverleners tot de woning, dan zijn er allerlei oplossingen denkbaar, van mechanisch tot elektronisch. De productenlijst van het Politiekeurmerk Veilig Wonen somt alle geteste en goedgekeurde producten op die van toepassing zijn op dit vraagstuk.


Toegangssystemen zorgorganisaties onderzocht op inbraakwerendheid

Als eigenaar van het Politiekeurmerk Veilig Wonen onderzocht het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de toegangssystemen bij een aantal zorginstellingen. Het resultaat is dat de kwaliteit van de meestal SGK-gecertificeerde systemen veelal goed is. Alleen de randvoorwaarden die belangrijk zijn om inbrekers te weren, zoals inbraakwerende beglazing in of rond de voordeur en de afscherming van de draaiknop, lieten te wensen over.

Het CCV-onderzoek is aanvullend op het onderzoek van Vilans naar de ontwikkeling van elektronisch toegangsbeheer voor kwetsbare personen. Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Veiligheid en Justitie én de medewerking van de onderzochte zorgorganisaties, de intermediairs die de producten verkopen en/of plaatsen, de bewoners zelf en in sommige gevallen ook de fabrikanten.

In het onderzoek is gekeken naar de kwaliteit van de onderzochte toegangssystemen, zoals hoe het toegangsbeheer praktisch geregeld is, hoe de systemen gemonteerd of geïnstalleerd zijn en hoe het beveiligingsniveau is. Een aantal belangrijke aspecten komt aan het licht in deze samenvatting. Niet alle gecertificeerde producten bleken goed of adequaat gemonteerd te zijn, wat het veiligheidsniveau in het gedrang brengt. Ook staat de kwaliteit van de systemen vaak niet in verhouding tot het slechte veiligheidsniveau van de voordeur van de woningen. Daarom wordt aanbevolen om fabrikanten, installateurs, zorgorganisaties en intermediairs kennis te laten nemen van de samenvatting.


Een erkend PKVW-bedrijf voor advies en montage

Een erkend PKVW-bedrijf kan helpen bij het vinden van de juiste oplossing en deze installeert het product ook op de juiste wijze.