Werkgroep kwaliteitsbeheer PKVW


Inbraakpreventie is een dynamisch proces

Inbraakpreventie is een dynamisch proces. De werkwijze van inbrekers verandert en de beveiligingsbranche reageert daarop met nieuwe of verbeterde maatregelen. Dit heeft uiteraard ook invloed op het keurmerk. Als er sprake is van een nieuwe manier van inbreken, ofwel modus operandi, moet het PKVW daarop worden aangepast. In dergelijke gevallen is de Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW aan zet. De werkgroepleden zijn deskundigen op het gebied van beveiligingsproducten, de toepassing hiervan, certificatie en inspectie en het effect van preventieve maatregelen. De groep is zo samengesteld, dat een groot deel van de PKVW-disciplines en belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. Binnen deze werkgroep hebben alle leden inhoudelijke kennis en betrokkenheid bij het Politiekeurmerk. De werkgroepleden zijn regelmatig in het veld te vinden en kennen de praktijk. Dat is belangrijk, aangezien hun besluiten een flinke impact kunnen hebben. Zowel voor de leveranciers van de veiligheidsproducten, als voor de installateurs en eindgebruikers.

Zo gaat het in zijn werk

Het cilindertrekken als inbraakmethode is een bekend voorbeeld. Het werkgroepbesluit om van cilindertrekbeveiliging een PKVW-eis te maken, zorgde ervoor dat woningen zonder deze beveiliging niet meer in aanmerking komen voor een PKVW-certificaat. Een dergelijk besluit wordt niet lichtzinnig genomen. Werkgroepbesluiten betekenen meestal dat de PKVW-handboeken moeten worden aangepast. Niemand zit erop te wachten dat een nieuw handboek binnen een jaar veel aanpassingen heeft. Daarom is de werkgroep kritisch op de wijzigingen die ze doorvoert. De besluiten bieden overigens ook vaak kansen voor de branche. Op basis van de bevinding van de werkgroep kan de veiligheidsbranche nieuwe preventieve maatregelen en producten ontwikkelen. Die innovaties kan ze vervolgens weer op de markt brengen. Kennisoverdracht zorgt zo voor innovatie, met als einddoel kwalitatief goede producten en een bewezen keurmerk die woningen veiliger maakt. Het doel dat alle werkgroepleden nastreven.

De werkgroepleden

De werkgroep bestaat uit: Arjen Koole (voorzitter – VHS), André van Gestel (CB&V), Chris van der Nat (secretaris – CCV), Susanne Schat (projectleider – CCV), Mieke Noordanus (VEB), Victor Pollen (R2B), Marian Verkerk (PKVW-adviseur), Charles Wallert (SKG), Wilbert de Wilde (woningbouwcorporatie) en Freek Meijering (PKVW-bedrijf).

Kunnen wij helpen?

Heb je een vraag aan de werkgroep kwaliteitsbeheer? Neem dan contact met ons op.