PKVW-(bouwplan)adviseurs


Controleer of je aan de voorwaarden voldoet

Een bouwplanadviseur moet aan een aantal voorwaarden voldoen om PKVW-bouwplanadviseur  te worden. Deze voorwaarden zijn er om de kwaliteit van het keurmerk te garanderen.

  • Je bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Je hebt de opleiding bouwplanadviseur gevolgd
  • Je beschikt over enkele referentieprojecten
  • Je volgt met regelmaat de opfriscursus preventieadviseur
  • Je gaat een overeenkomst aan met het CCV waarmee je je committeert met de verplichting tot een harmonisatieoverleg en deskundigheidsbevordering en een bijdrage voor gebruik van het erkenningslogo

Verder vraagt het CCV om je te abonneren op de CCV-nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van de actualiteiten. Ook is het raadzaam de Politiekeurmerk-website goed te kennen en om aanwezig te zijn bij het harmonisatieoverleg dat jaarlijks wordt georganiseerd. Als extern PKVW-(bouwplan)adviseur mag je het ‘PKVW-erkenningslogo’ voeren.

Als PKVW-(bouwplan)adviseur heb je een eigen netwerk en zorg je zelf voor opdrachten. De uitgebreide vermelding van de externe bouwplandaviseurs op de website van het Politiekeurmerk helpt je daarbij. Het kan zijn, dat je naast projectontwikkelaars, bouwbedrijven of woningcorporaties, benaderd wordt door bijvoorbeeld een gemeente voor advieswerk, een wijk- of gebouwschouw. Je bepaalt zelf of je dit wel of niet doet. Op je eigen profielpagina kun je uitgebreid omschrijven waar jouw kwaliteiten liggen, zodat elke doelgroep meteen weet waarvoor hij jou kan benaderen.

Werk aan de winkel

PKVW-bouwplanadviseurs die bouwend en renoverend Nederland begeleiden bij de PKVW-eisen, zijn hard nodig. Zeker omdat er weer volop gebouwd wordt.

Nederland telde op 1 januari 2018 ruim 7,7 miljoen woningen. Dat zijn er bijna 55 duizend meer dan een jaar eerder. Behalve door nieuwbouw kan de woningvoorraad ook veranderen door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en verandering van gebruiksfunctie.

De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw bedroeg 0,8 procent in 2017. De verwachting is dat dit de komende jaren flink zal stijgen. De verwachte nieuwbouw voor de komende jaren is te volgen op de website nieuwbouw-Nederland.

Kunnen wij je helpen?

Wil je aan de slag als PKVW-bouwplanadviseur? Dat kan! Neem even contact op met een van de adviseurs bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, dat het Politiekeurmerk Veilig Wonen in beheer heeft.