PKVW-opleidingen


Opleiding PKVW-preventieadviseur

Als Preventieadviseur geef je advies over het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Je geeft voornamelijk advies aan bestaande woningen en woongebouwen. Het kan heel goed zijn dat je zelfstandig werkt of binnen een beveiligingsbedrijf of bouwbedrijf. Woningen die volgens de voorschriften voor inbraakbeveiliging van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zijn beveiligd, hebben tot 90% minder kans op een inbraak. Dus: wil je weten hoe je woningen beveiligt volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen?  Doe dan de opleiding preventieadviseur. Met het diploma op zak ben je heel goed in staat om woningen te beveiligen. Je kunt ook  PKVW-bedrijf worden met het diploma op zak. Benieuwd hoe dat gaat? Neem dan contact op met onze uitvoeringsorganisatie CB&V. Zij helpen je graag verder. Het diploma is twee jaar geldig. De geldigheid kun je verlengen door de tweejaarlijkse opfrisdag te volgen.

Als PKVW-preventieadviseur ben je niet gemachtigd om het PKVW-logo te gebruiken. Dit is exclusief voor erkende PKVW-bedrijven.

Opfriscursus PKVW-preventieadviseur

Eens per twee jaar neem je deel aan de opfrisdag Preventieadviseur. Het opleidingsinstituut verzorgt een bewijs van deelname. Het CCV registreert de cursisten die de opfrisdag hebben gevolgd.  De uitvoeringsorganisatie controleert of als PKVW-bedrijf tijdig bent ‘opgefrist’.  Tijdens de opfrisdag worden onder meer casussen uit de praktijk behandeld. Je sluit de opfrisdag af met een toets (geen examen). Bij meer dan drie fouten in de toets neemt het opleidingsinstituut contact op om de foute antwoorden te bespreken. Dit is om de juiste uitvoering in de praktijk te bevorderen.

Opleiding PKVW-monteur

De opleiding PKVW-monteur is niet verplicht. Wel blijkt uit de praktijk dat de kwaliteit van opgeleverde werk beter is na het volgen van een training. Dit betekent dat de controles van de certificatie-instelling succesvoller verlopen. Dit bespaart tijd en zo voorkom je dat er vaker een steekproefsgewijze controle van uw opgepluste woningen plaatsvindt.

Opleiding PKVW-bouwplanadviseur

De opleiding PKVW-bouwplanadviseur wordt binnenkort weer aangeboden. De reden dat deze opleiding nu niet beschikbaar is, is dat de handboeken worden vernieuwd. Zodra deze gereed zijn, wordt de nieuwe opleiding daarop worden afgestemd. Naar verwachting is een en ander medio 2019 gereed. Wil je deze opleiding volgen? Meld je dan nu vast aan voor een plaatsje op de wachtlijst. Stuur een e-mail

De examens

Bij een aantal opleidingen ben je verplicht een examen af te leggen. Zo’n 70 tot 80 procent van de deelnemers slaagt na het volgen van de opleiding in 1 keer. Het examen vindt plaats aansluitend aan de opleiding. Als je alleen herexamen wilt doen, meld je je aan bij studiecentrum Minerva.

Het CCV is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en actueel houden van de examens. Ook woont het CCV gemiddeld één keer per jaar een les bij om zo de kwaliteit van de opleiding te kunnen waarborgen. Stichting Kenteq verzorgt het afnemen van de examens bij de genoemde opleiders en de communicatie van de cijfers aan de opleidingsinstituten. Na succesvolle afronding word je opgenomen in het landelijk registratiesysteem PKVW-opleidingen. Ben je niet eens met de uitslag? Dan neemt een ervaren CCV bouwplanadviseur het examen met je door en krijg je toelichting op de vragen, antwoorden en achterliggende theorie. Je krijgt dus een korte privé-les. Dit gebeurt bij het CCV na het maken van een afspraak. De kosten hiervoor zijn 40 euro (exclusief btw). Het examen wordt dan in een half uur met je doorgenomen. Bij afmelding binnen 48 uur worden de kosten doorberekend. Je kunt hierover contact opnemen met het CCV.

Kunnen wij helpen?

Wil je een opleiding of training PKVW voor jezelf of je personeel organiseren? Neem dan contact op met een adviseur van het CCV.