Portfolio Description
 • 0
 • 8 oktober 2019

Erratum

G7 | W6 W5 G10 Berging- en schuurdeuren: cilindertrekbeveiliging

 • Per 1 juli 2020 is de eis voor cilindertrekbeveiliging van 15 kN ook van
  toepassing op berging- en schuurdeuren (zowel vrijstaande als in een
  bergingencomplex G7/W6), garagedeuren (W5) en collectieve fietsenstallingen (G10).  Deze eis is nog niet opgenomen in de huidige versie van handleiding NB, maar is wel per 1 juli 2020 van kracht.
  De consequenties zijn beperkt. Het prijsverschil tussen gewoon veiligheidsbeslag en dat met cilindertrekbeveiliging is gering. Ook kan er inmiddels met geringe
  meerkosten SKG**® en SKG***® cilinders gelijksluitend worden toegepast. Deze maatregel maakt het PKVW eenduidig. Overal waar privé-goederen worden opgeslagen is de maatregel van
  toepassing.

W2 | Deuren: zicht en verlichting

 • Bij bereikbare woningdeuren die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of vanuit andere woningen is een verlichtingsarmatuur aangebracht. Van achter de voordeur kunnen bewoners zien wie er voor de deur staat.
 • Vanachter de voordeur kan de bewoner zien wie er voor de voordeur staat, bijvoorbeeld door een gunstige positie van ramen of door toepassing van een deurruit, kierstandhouder, digitale deurbel over internet en te bedienen vanaf tablet of smartphone* of deurspion (advieshoogte tussen 1,35 meter en 1,55 meter vanaf de vloer).* Aanvullende voorwaarde voor het gebruik van een digitale deurbel over internet, is dat de app waarmee de deurbel bediend wordt op meerdere telefoons/tablets tegelijk te gebruiken is.

Overige documenten:

Portfolio Details