Regeling PKVW voor bedrijven

Portfolio Description
 • 0
 • 29 juni 2023

Deze regeling is aangepast voor 2024. Het doel van de Regeling PKVW voor bedrijven is het adequaat beveiligen van woningen. Dat gebeurt door het vastleggen van eisen en werkwijzen voor een beveiligingsbedrijf om een erkend PKVW-bedrijf te worden en te blijven. Een PKVW-bedrijf is door erkenning gerechtigd om certificaten en/of verklaringen af te geven op woningen in de bestaande bouw binnen het vakgebied bouwkundige beveiliging onder de noemer van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). PKVW-bedrijven die in het bezit zijn van een diploma PKVW-nieuwbouw (dag 1 uit de opleiding PKVW-Bouwplanadviseur) mogen naast het afgeven van certificaten en/of verklaringen op woningen in de bestaande bouw ook het PKVW adviseren en certificeren op nieuwbouwwoningen gelegen op een vrije kavel.

Belangrijkste wijzigingen

 • de gedragscode is aangepast
  – de regeling bood onvoldoende mogelijkheden om malafide bedrijven aan te pakken en de
  erkenning in te trekken. Daarom is artikel 2.8, waarin de gedragscode is beschreven,
  aangepast. Deze aanpassing is gedaan in goed overleg met de erkende bedrijven die
  participeren in de Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW;
  – als voorwaarde is opgenomen dat bij beveiligingsmaatregelen met een bedrag boven de €
  500 (inclusief btw) een offerte moet worden gemaakt;
 • het toepassingsgebied: bestaande bouw (artikel 1.2) is duidelijker omschreven:
  – een PKVW-certificaat en/of verklaring Bestaande Bouw bestaat uit het uitvoeren van de
  maatregelen Bestaande Bouw. Er is sprake van bestaande bouw als de woning langer dan
  twee jaar geleden opgeleverd is.
  – seriematige renovatiewerkzaamheden waarvan bij meer dan 20% van alle woningen één of
  meer gevelelementen worden vervangen door NEN5096 (weerstandsklasse 2) elementen zijn
  niet te certificeren onder deze regeling. Deze beveiligingswerkzaamheden kunnen alleen
  worden gecertificeerd via de CCV Regeling Politie Keurmerk Veilig Wonen voor inspectieinstellingen.
 • uitbesteden; dit artikel is aangepast:
  – Als een PKVW-bedrijf zelf geen montagewerkzaamheden uitvoert,maar in opdracht van
  een andere partij het werk controleert en certificeert, behoeft geen VOG te worden overlegd
  van de uitvoerende partij.
 • de artikelen over meetmiddelen en ontwikkeling/expertise zijn vervallen.

Overgangstermijn

Omdat de regeling is gewijzigd geldt er een zogenaamde overgangstermijn:

 • de nieuwe versie (versie 01-01-2024) van de PKVW Regeling gaat in op 1-1-2024
 • het PKVW bedrijf is verplicht vanaf 1-3-2024 deze versie te volgen. Vanaf 1-3-2024 is de
  uitvoeringsorganisatie verplicht om conform de nieuwe regeling te toetsen.
 • versie 01-07-2020 van de PKVW Regeling vervalt op 1-1-2025 en de uitvoeringsorganisatie neemt
  daarna geen certificatiebesluiten meer volgens die versie.
Portfolio Details